Yves Plees

Spreker
Afstand nemen schept ruimte voor oplossingen
Emotie binnen een conflict leidt tot navelstaarderij

Yves Plees ( 1971 ) is een sociaal wetenschapper met een bijzondere kijk op onderhandelingstechnieken en changemanagement. Hij bouwde zijn kennis en ervaring eerst op in de academische wereld, en ging dan ‘in de praktijk’ bij grote ondernemingen en multinationals zoals Agfa Gevaert, Group SD Worx, SWIFT en Acerta.

Als geen ander kan hij de beste beïnvloedingstactiek en veranderingsstrategie detecteren en implementeren. Hij maakt daarbij gebruik van een aparte manier van systeemdenken die erop gericht is emoties te overstijgen en de ruimte voor oplossingen te vergroten. Yves Plees is een vaak gevraagde gastspreker op events over leren, marketing, HR, leiderschap en innovatie.

Systeemdenken

“Alle professionals die op een of andere manier moeten proberen het gedrag van mensen te beïnvloeden en te veranderen, zullen baat hebben bij een beter begrip van de onderliggende dynamieken die daarbij spelen”, zegt Yves Plees, vandaag Business Director bij Acerta, en gastdocent bij de Antwerp Management School en Solvay Business School. Yves Plees heeft in zijn carrière vaak onderhandelingen gedaan en onderhandelaars begeleid, dus hij weet waarover hij spreekt. “Hetgeen telkens terugkomt is dat mensen vaak vast zitten in hun eigen visie en niet goed meer weten welke volgende stappen ze moeten zetten. Ik leer hen op een heel systemische manier kijken naar hun uitdaging waardoor ze meer oplossingsruimte kunnen vinden en ze verder geraken dan waar ze vandaag op vastlopen. Het is een manier van kijken geworden, de situatie lezen en beslissen welke volgende stap het meeste resultaat gaat opleveren”

Academische roots

Van bij de start van zijn carrière is Yves Plees zich in deze onderwerpen aan het verdiepen. Hij begint als onderzoeksassistent in de communicatie sociologie, en doceert de vakken advertising en communicatie in verschillende bachelor en master programma’s. Bij Thomas More, waar hij aangesteld was als hoofd van de opleiding Marketing en Communicatie, haalt hij verschillende communicatie-onderzoeksopdrachten van het IWT binnen. Zo ligt hij mee aan de basis van de oprichting van het Thomas More Research Institute.

Van theorie naar praktijk

Later zet hij de theorie om in de praktijk: hij verlaat de onderzoekswereld en zet als 27-jarige zijn eerste stappen in de ondernemingswereld als Marketing en Communication Manager bij Agfa Gevaert. Nog eens twee jaren later wordt hij daar aangesteld als directeur Global Branding, Communication & Training van de afdeling Healthcare – daarmee is hij meteen ook het jongste lid van het uitvoerend comité. Omdat hij zo deel uitmaakt van het team dat verantwoordelijk is voor fusies en overnames en omdat hij daar verantwoordelijk is voor de strategische communicatie bij verschillende herstructureringen, verschuift zijn focus geleidelijk aan van externe communicatie naar interne communicatie bij transformaties van ondernemingen.

Verdieping

Deze focus op interne communicatie en HR wordt nog versterkt wanneer hij de overstap maakt naar de grootste Belgische HR-service group SD Worx, waar hij zich verder specialiseert in overnames, herstructureringen en fusies. Hij volgt in die tijd onder meer een MBA aan Tias en executive opleidingen over changemanagement en negotiatie in Wharton en Londen. Na een aantal jaren als strategy manager in de internationale bestuursraad, aanvaardt hij de opdracht om als business directeur nieuw leven te blazen in een afdeling die gespecialiseerd is in opleiding en consultancy voor bedrijven, vooral op het vlak van sociale- en tewerkstellingswetgeving. Yves Plees voert deze opdracht met succes uit. Daarna maakt hij de overstap naar SWIFT en start ook zijn eigen bedrijf Silvertail op, waarmee hij zijn expertise aanbiedt aan bedrijven. Sedert begin 2016 is hij Business Director bij Acerta.

Na de uren

Ook in zijn vrije tijd laten gedragswetenschappen hem niet los. Hij leest graag wetenschap-en geschiedenisboeken, en denkt graag na over hoe de kennis over het menselijk handelen kan helpen om de grote (wereld)problemen op te lossen.
Samen met zijn vrouw en drie dochters gaat hij graag – in navolging van zijn helden Ray Mears en Less strout – op ‘bushcrafting’ in de natuur. “het buitenleven is een fantastische bron van energie en niets zo fijn om te herbronnen en de batterijen op te laden dan bij een gezellig kampvuur”, besluit Yves Plees.

Organisaties succesvol veranderen

Business & Management, Ondernemers, Globalisering, Creativiteit, Innovatie, Leiderschap, Strategie, Management, Communicatie, Public Relations

Organisaties veranderen is moeilijk. Culturen en processen zijn vaak diep ingeslepen. Alle bedrijven worstelen ermee, ongeacht of het gaat om die noodzakelijke cultuurverandering naar klantgerichtheid, de digitale transitie, een fusie, hun internationalisering of het introduceren van andere manieren van werken.
En toch is het mogelijk. In een boeiende betoog en met veel interactie met het publiek neemt Yves Plees het publiek mee doorheen de belangrijkste inzichten die je helpen verder te geraken met de veranderingsprocessen voor je team of organisatie.

Zijn aanpak overstijgt het klassiek change management waarop we veelal terugvallen. Als change, crisis en marketing manager heeft Yves doorheen zijn loopbaan heel wat organisaties helpen veranderen. Het model waarmee Yves zijn aanpak structureert, maakt het opzetten en begeleiden van veranderingstrajecten eenvoudiger, gerichter en vooral succesvoller. Yves is ook gastdocent aan de Antwerp Management School en de Solvay business School over deze thema’s.

Met de IMPACT-tools ontdek je waar je best je energie op focust, met de INFLUENCE-Models zie je op welke manier we mensen van mening kunnen doen veranderen en met het INTERACTION-design optimaliseren we onze contacten. Een helder concept dat meteen toepasbaar is in je dagelijkse uitdagingen thuis en op het werk.

Overtuigend overtuigen en beïnvloeden

Business & Management, Ondernemers, HR, Bedrijfscultuur, Leiderschap, Strategie, Management, Motivatie, Communicatie, Public Relations

Marketingmanagers, peoplemanagers en politici zijn zich doorheen de jaren gaan toeleggen op het verfijnen en verdiepen in beïnvloeding van mensen en organisaties. Vaak met verbluffende resultaten tot gevolg. Yves Plees legt de principes uit, vertelt hoe ze gebruikt en soms ook misbruikt worden, en hoe we onszelf ertegen kunnen beschermen.

Deelnemers ontdekken niet enkel een praktische methode maar ook een spannende kennismaking met hoe deze methoden en technieken gebruikt worden om ons te beïnvloeden en te sturen zonder dat we het in de gaten hebben.

Alles is echt perfect verlopen. Yves Plees is een zeer goede spreker, die de moeite genomen had een presentatie op maat te maken. Hij heeft ook zeer goed ingespeeld op het debat en het publiek.

Marie-Anne Haegeman - voor KBC

“Zeer interessant onderwerp, gegeven door iemand die in high profile onderhandelingen heeft gezeten. Goede spreker met goede en praktische tips. De oefening onderhandeling maakte het ook zeer concreet. Dus mooie mix van praktijk en uitleg over theoretische begrippen. Zal zeker van nut zijn in onze praktijk.”

An De Keyzer - Corporate Officer & HR Coordinator Claeys & Engels Advocaten
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Nederlands