Tanja Verheyen

Spreker
Demotie is geen mislukking, het is net een opportuniteit.
Concrete handvatten hoe je die stap terug succesvol kan aanpakken.

Demotie komt elke dag voor in vele bedrijven en in heel wat carrières. Tanja geeft een positieve kijk op het taboe waar ze een doctoraat en twee boeken over schreef. Ze heeft een enorme theoretische en praktische bagage en die diepgang en passie brengt ze helder en toegankelijk over. Ze daagt haar publiek uit tot interactiviteit, wisselt haar kennis af met relevante videoquotes en praktische voorbeelden. Ook al is demotie een taboe, Tanja benoemt de gevoeligheden. Ze spoort haar toehoorder aan voorbij het taboe te denken en gaat samen met het publiek op zoek naar concrete en toepasbare handvatten voor organisatie, leidinggevende en individu.

Remotie of demotie

In 2011 schreef Tanja Verheyen het boek 'Remotie. Een stap terug is een stap vooruit' samen met haar partner Bob Vermeir. Het boek brengt het demotieverhaal van 14 gedwongen of vrijwillig gedemoveerden. Tussen de authentieke verhalen vertellen o.a. coaches en psychotherapeuten hoe je met demotie omgaat en hoe je van een stap terug, een stap vooruit maakt. Ook advocaten vertellen wat je rechten en plichten zijn in een demotieverhaal. Met dit boek wilden Tanja en Bob gedemoveerden ondersteunen en in- en uitzicht bieden.

Een doctoraat en een leerstoel

Na het boek gaven zowel Bob als Tanja lezingen en workshops over demotie en hoe je als individu aan de slag kan gaan, waar de valkuilen zitten en hoe je op een positieve manier uit een demotiedal geraakt. Tanja ontdekte ook dat er erg weinig wetenschappelijk onderzoek bestond over het thema en startte een doctoraatsonderzoek in de toegepaste economie. Dat onderzoek vertrok deze keer vanuit de werkgever, namelijk als demotie niet goed wordt aangepakt door de werkgever, dan zit hij of zij met een gedemotiveerde gedemoveerde, waarom doe je dat dan eigenlijk? Tijdens het doctoraat startte Tanja ook een Leerstoel “Carrièrewendingen” op met 7 privépartners. Het wetenschappelijk onderzoek concentreerde zich vooral rond de vraag: hoe kan je als organisatie demotie proactief en succesvol aanpakken?

Internationale contacten

Uit het eerste boek bleek duidelijk dat demotie sterk cultuurgedreven is, in verschillende landen, maar ook in diverse organisaties wordt er op een andere manier naar demotie gekeken, mee omgegaan en wordt het ook verschillend toegepast. Daarop gingen Tanja en Bob in binnen- en buitenland interviews doen met organisaties die demotie op een goede manier toepassen.

Demotie werkt

Uit alle interviews, lezingen, onderzoek, praktijkervaringen ontstond uiteindelijk een tweede boek: “Demotie werkt” waar Tanja heel concrete handvatten aanreikt aan organisaties, leidinggevenden en individuen hoe je demotie op een succesvolle manier kan aanpakken. En wat blijkt? Als je het goed aanpakt, dan werkt demotie ook.

Demotie inherent aan carrières

Tanja is overtuigd dat demoties in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Denk aan robotisering, langer werken, de burn-out epidemie, de opkomst van zelfsturende organisaties, veranderende carrières, enz. Deze (r)evoluties zullen ervoor zorgen dat demoties het nieuwe normaal worden. En als dat zo is, dan kunnen we demotie maar beter omarmen en bekijken hoe we dit als een win-win kunnen aanpakken.

Demotie werkt en wordt inherent aan carrières.

Business & Management, Ondernemers, HR, Bedrijfscultuur, Leiderschap, Strategie, Management, Motivatie, Topmanagers, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Balans Leven Werk, Persoonlijke Ontwikkeling, Gezond Leven

In haar boek 'Demotie werkt”' reikt Tanja Verheyen aan organisaties, leidinggevenden en individuen heel concrete handvatten aan hoe je demotie op een succesvolle manier kan aanpakken. En wat blijkt? Als je het goed aanpakt, dan werkt demotie ook.

Tanja is overtuigd dat demoties in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Denk aan robotisering, langer werken, de burn-out epidemie, de opkomst van zelfsturende organisaties, veranderende carrières, enz. Deze (r)evoluties zullen ervoor zorgen dat demoties het nieuwe normaal worden. En als dat zo is, dan kunnen we demotie maar beter omarmen en bekijken hoe we dit als een win-win kunnen aanpakken.

“Af en toe heb je een breekijzer nodig. Iemand die een lans breekt, of een boek dat je plotseling op een andere manier naar de feiten laat kijken. 'Remotie. Een stap terug is een stap vooruit' van Tanja Verheyen en Bob Vermeir is zo'n breekijzer. In deze tijden van 'altijd vooruit' komt een pleidooi voor een stap opzij zelfs over als fris en wijs. Een aanrader, want het brengt je tot andere inzichten. En die heb je soms nodig om weer vooruit te kunnen.”

Ivan De Vadder - Politiek analist VRT NWS en presentator De Afspraak op Vrijdag

"In tijden waarin verandering de enige constante is, moeten bedrijven hun organisatie voortdurend aanpassen. Uiteraard heeft dit een impact op medewerkers. Tegelijkertijd wil je als bedrijf respectvol omgaan met tewerkstelling, maar kan je niet altijd garanderen dat medewerkers dezelfde functie kunnen behouden. Interne mobiliteit is essentieel, maar 'demotie' is in deze context een realiteit. Ik ben er van overtuigd dat met een goede omkadering 'remotie' een opportuniteit kan zijn tot een beter begrip van zichzelf en tot hernieuwd leren. Een sleutelmoment in een carrière, dat versterkt. Tanja Verheyen toont ons hoe het kan.”

Bert Van Rompaey - HR en Change manager Eurowings
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Nederlands