Philip Van Kelst

Spreker
De ‘Profit’ van focus op ‘Planet’ en ‘People’
De Klantendriehoek: hoe krijg je greep op moeilijke klanten?

Philip Van Kelst is een gepassioneerd spreker en auteur, met een decennialange ervaring als psycholoog/therapeut, dan als trainer/coach en groepsbegeleider, en nu als duurzaam ondernemer. Zijn waarden en leidraad zijn eenvoud en integratie. Hij gaat voor verbinding tussen hard en zacht, profit en non-profit, ecologie en economie, wit en zwart... Hij heeft een hekel aan ingewikkelde discours, complexe modellen en vaagheid. Zijn slogans zijn ‘Less is more’, ‘Keep it simple’, ‘Down to earth’, ‘Walk your talk’, ‘To the point’.

Zijn eerste lezing gaat over de band tussen economisch en ecologisch denken en de concrete invulling daarvan in Kasteelhoeve Wange. Dat seminariecentrum en gastenverblijf is een internationale referentie op het vlak van duurzaam ondernemen in de toeristische sector.

In de tweede keynote maak je kennis met de kracht van het model van de Klantendriehoek: als gemeenschappelijke taal, als praktische tool, als zelfanalyse en als instrument om de noden van de klant te analyseren.
In zijn lezingen combineert Philip een groot menselijk inzicht en een ruime praktijkervaring met een ‘down to earth’-aanpak en een eenvoudige taal. Hij communiceert rechtstreeks met zijn publiek en doorspekt zijn betoog met concrete anekdotes, verhalen en videofragmenten.

Van psycholoog naar coach

Philip Van Kelst (°1959) heeft dertien jaar in de non-profit gewerkt als therapeut/psycholoog en leidinggevende binnen de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, pleegzorg, gedragsmoeilijke jongeren). Daarna stond hij twintig jaar aan het hoofd van zijn eigen trainings- en coachingsbureau Van Kelst & Co. Daarmee zette hij zijn inzichten op het vlak van leiderschap en communicatie om in bruikbare modellen en een vernieuwende trainingsmethodiek. In 2016 schrijft hij daarover het succesvolle boek De Klantendriehoek, dat meermaals herdrukt werd en ook vertaald is in het Frans.

Kasteelhoeve

In 2011 sticht Philip Van Kelst vanuit eigen privékapitaal ‘Kasteelhoeve Wange’, een seminariecentrum en gastenverblijf, met focus op duurzaam ondernemen. Zijn inspiratiebron was de oorspronkelijke functie van de Kasteelhoeve: een gemeenschap die alles zelf produceert, in partnerships, verbonden met de natuur en de aarde rondom; een toevluchtsoord voor reizigers; een economische, culturele en sociale partner voor de omgeving. Vanuit dit verleden wil hij deze oorspronkelijke functies van de Kasteelhoeve herstellen en in een eigentijdse vorm gieten. Op zeven jaar tijd werd de Kasteelhoeve zo een wereldwijd baken op vlak van duurzaam ondernemen in de toeristische sector. Tegelijk slaagt Philip erin om zonder enige horecaervaring en ondanks een zware lening het project op vijf jaar tijd winstgevend te maken.

Kasteelhoeve Wange behaalt de ene na de andere duurzaamheidsaward, zoals tweemaal de International Green Key Award, een competitie rond duurzaam ondernemen tussen 2600 toeristische locaties in 56 landen. De Kasteelhoeve wordt in de Vlaamse pers het meest duurzame hotel ter wereld genoemd. In 2016 nomineert Trends ze als het ‘meest duurzame, innovatieve en rendabelste bedrijf in Vlaams-Brabant’, en verkiest VOKA haar tot ‘klimaatambassadeur’. Bond Beter Leefmilieu noemt Kasteelhoeve Wange één van de tien meest circulaire bedrijven in Vlaanderen.
Philip Van Kelst zelf wordt in 2017 verkozen tot ‘CSR professional of the Year Kmo’s’ door Time For Society/Trends, een onderscheiding die een maatschappelijk verantwoord ondernemer (MVO) bekroont.

Duurzaam managen

"Een van de belangrijkste maar voor veel CEO’s ongetwijfeld moeilijkste stappen in hun evolutie naar maatschappelijk verantwoord leiderschap is een mentaliteitswijziging. Je moet evolueren naar verbindend leiderschap met de zorg voor een sterk teamverband en een werkkader waarin mensen zich goed voelen en gemotiveerd zijn om het beste van zichzelf te geven. Je moet ook duurzame keuzes maken. Ecologie en economie zijn maar twee letters verschil, maar voor je bedrijfsresultaten kunnen die een wereld van verschil betekenen. Dat vraagt een ommezwaai, maar op lange termijn word je beloond en resulteert MVO in een organisatie die sociaal, ecologisch en economisch sterker staat." Daar wordt iedereen beter van: People, Planet en Profit.

Klantendriehoek

"Er bestaan geen moeilijke klanten", zegt Philip Van Kelst. "De klant is jouw spiegel. Als de relatie met je klanten verstoord is, dan moet je in de eerste plaats kijken naar jezelf. Klanten accepteren niet meer dat hun behoefte aan juiste informatie, structuur, respect en contact wordt genegeerd. Dan loopt het fout." Psycholoog en coach-trainer Philip Van Kelst toont je hoe je duurzame klantenrelaties op de rails zet. Hij heeft daarvoor een model ontwikkeld, de Klantendriehoek. De kiemen van zijn ‘Klantendriehoek’ werden gelegd na een negatieve reiservaring. Een fantastische vakantie in Costa Rica liep bij de terugreis helemaal in het honderd: eindeloze vertragingen op de luchthaven, een gebrekkige doorstroming van de informatie, een ronduit slechte service van de luchtvaartmaatschappij ... De klanten bleven in de kou staan, want er werd niet naar hun noden geluisterd. Tevreden klanten werden eerst moeilijke klanten, later ontevreden en zelfs agressief-geïrriteerde klanten. Nochtans lag de remedie voor de hand.

Kheiron

Philip Van Kelst is ook nog medestichter van Kheiron, een organisatie die paarden inzet om leerprocessen rond leiderschap en teamwerking te begeleiden. Paarden en de natuur zijn voor hem belangrijke inspiratiebronnen voor de ontwikkeling van zijn visie op duurzaam ondernemen en leiderschap. "Paarden reageren supergevoelig op alles wat rond hen gebeurt. Ze kunnen je veel leren over relaties tussen mensen. Ze spiegelen discrepanties, disharmonie en spanning. Daardoor dragen ze bij tot zelfkennis, gedragsverandering, integratie en restitutie."

De ‘Profit’ van focus op ‘Planet’ en ‘People’

Klimaat, Milieu, Energie, Business & Management, Leiderschap, Strategie, Management, Marketing, Verkoop & Klantenservice, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In deze keynote vertelt Philip Van Kelst het unieke verhaal van Kasteelhoeve Wange, een wereldwijd en internationaal baken op vlak van duurzaam ondernemen en ecologisch denken. Verwacht geen deprimerende cijfers rond klimaatopwarming of ingewikkelde statistieken, wel een hoopvol verhaal met voorbeelden en persoonlijke ervaringen. Een inspirerende en gepassioneerd spreker met zijn kijk op de wereld.
Philip Van Kelst heeft vanuit zijn verbinding met mens en natuur, zonder enige horecaervaring, een vernieuwend en disruptief concept neergezet dat rendabel is én duurzaamheid als basiswaarde hoog in het vaandel voert. Hij is erin geslaagd om een businessmodel te creëren waarin ecologisch en economisch denken verenigd wordt. Een model waarin duurzaamheid en rendabiliteit synoniem zijn.

Zijn basisstelling is dat focussen op ‘Planet’ en ‘People’ niet haaks staat op de ‘Profit’. Integendeel, hij toont met voorbeelden en verhalen aan dat het juist omgekeerd is. De focus op aarde en mens genereert op middellange termijn een duidelijke economische winst. Hij legt in zijn presentatie niet alleen nadruk op ecologie, maar vraagt ook aandacht voor de mens, op duurzaam en dienstbaar leiderschap, op nieuwe partnerships en natuurlijke samenwerkingssystemen. Hij toont aan dat de essentie van ecologie zelfsturing is en transfereert dit naar samenwerkingsmodellen in teams.

Na deze keynote kijk je anders naar de wereld en naar wat jou daarin te doen staat.

De Klantendriehoek: hoe krijg je greep op moeilijke klanten?

Klimaat, Milieu, Energie, Business & Management, HR, Bedrijfscultuur, Creativiteit, Innovatie, Leiderschap, Strategie, Marketing, Verkoop & Klantenservice, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Klantendriehoek is een handleiding voor betere klantenrelaties die vertrekt vanuit je eigen aanpak. Je ontwikkelt je gevoeligheid voor de signalen en noden van de klant en je krijgt concrete handvatten mee om er flexibel op in te spelen. Je verwerft vaardigheden om agressie bij klanten te hanteren én te voorkomen. Het model vormt daarbij een spiegel van je eigen sterktes en valkuilen.

In deze keynote van Philip van Kelst krijg je een spoedcursus waarin de mogelijkheden van het model met praktijkvoorbeelden aangetoond worden. Als je niet op de noden van de klant inspeelt, krijg je te maken met ontevreden, geïrriteerde of agressieve klanten. Het komt er dus op aan om de juiste gevoeligheid te ontwikkelen voor de signalen die je klant uitzendt. De Klantendriehoek biedt handvatten om daar flexibel op in te spelen en in elke situatie de juiste mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden te hanteren.

Van Kelst onderscheidt drie noden van de klant en drie mogelijke reacties daarop als dienstverlener. De drie soorten reacties koppelt hij aan drie metaforen, drie dieren: het hert, de leeuw en de kat. Elk van de drie dieren heeft zijn kwaliteiten. De metaforische taal van de drie dieren maakt dat iedere toehoorder gegrepen wordt door het verhaal en de inzichten meeneemt naar de werkvloer. Binnen de organisatie introduceert deze keynote een taal rond klantgerichtheid die maakt dat mensen met elkaar in gesprek gaan en stil staan bij de eigen reacties.

Een ideale keynote voor iedereen die klantgericht moet werken: dienstverleners, klantverantwoordelijken, baliemedewerkers, verkopers, consulenten, consultants, inspecteurs, officemanagers, adviseurs, experts, hulpverleners, en alle ondersteunende diensten zoals IT, HR of de juridische dienst.

"De Key note over ‘De Klantendriehoek’ heeft de toehoorders niet onberoerd gelaten ! Het is nog steeds één van de gespreksonderwerpen de week na onze visie dag.
Het boeiende aan dit model is dat het eenvoudig en overal toepasbaar is: in relatie met klanten, maar ook met collega's en medewerkers, en zelfs in je eigen gezin."

Agnes Nuyttens - Campus manager VDAB

"De bewustwording vanuit dit model leidt bij onze consultants tot meer wederzijds begrip en een hechtere samenwerking met de klant."

Peter Defreyne en Veerle Claessens - Unit Managers Business & Project Management Units, Real Dolmen

"Bij onze medewerkers is het een gemeenschappelijke taal geworden rond het omgaan met onze klanten, de bewoners en hun familie. En ook voor de onderlinge contacten tussen collega’s is het een gemeenschappelijke taal geworden om mee te coachen."

Ria Martens - Directeur, Woonzorgcentrum Hof van Egmont

‘De Klantendriehoek': een model dat charmeert door zijn eenvoud en bruikbaarheid.
De training: variatie, dynamiek, open groepssfeer, feedback, zelfreflectie.
Resultaat: diepgaand leren en effect op de werkvloer.

Koen Van de Velde - Adviseur personeelsontwikkeling, Provincie Antwerpen
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Nederlands