Paul De Grauwe

Spreker
De topeconoom die verheldert en verklaart
Hoe gaat het met België, Europa, de wereld?

Paul De Grauwe (1946) is sedert 2012 professor aan de London School of Economics and Political Science en gewoon hoogleraar emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij zetelde jaren in het Belgisch parlement voor de VLD. Als liberaal en vrije marktideoloog is hij een voorstander van de markteconomie en meer globalisering.

Deze internationaal vermaarde topeconoom gaat de controverse niet uit de weg en durft man en paard noemen. Daarvoor kreeg hij in 2013 de Arkpijs van het Vrij Woord. Paul De Grauwe biedt de buitengewone gelegenheid om de actualiteit te toetsen aan de economische wetmatigheden van vandaag.

Internationaal

Paul De Grauwe studeerde aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel en Economie aan de K.U.Leuven. Hij doctoreerde in 1973 aan de Johns Hopkins University in Baltimore (Maryland, VS).

Hij startte als stagiair bij de toenmalige Europese Economische Gemeenschap en werd nadien eerst assistent en dan professor aan de KU Leuven. Nadien nam hij opdrachten aan bij het Internationaal Monetair Fonds, het Centre for European Policy Studies en de Europese Centrale Bank. Hij was ook gastprofessor aan de universiteiten van Michigan, Tilburg, Kiel, enSaarbrücken, de Wharton School, de Vrije Universiteit Berlijn en de Universiteit van Amsterdam. Doctor Honoris Causa werd hij aan de universiteiten van Sankt Gallen en Genua en de Finse Turku School of Economics and Business Administration.

Van 1991 tot 1995 zetelde hij voor de VLD in de Senaat, van 1995 tot 1999 in de kamer en van 1999 tot 2003 terug in de Senaat.

Topeconoom

Hij is redacteur van gezaghebbende economische vaktijdschriften en lid van de economische adviesgroep van de voorzitter van de Europese Commissie. Hij heeft al jaren een column in de Financial Times. De Vlaamse televisiezenders interviewen hem vaak als expert over actuele economische thema's. Naast honderden wetenschappelijke artikelen publiceerde hij tientallen wetenschappelijke en vulgariserende boeken. Daarnaast is hij ook (co)-auteur van economische handboeken zowel in het Nederlands als het Engels.

Het Vrije Woord

Jan Tinbergen is één van zijn grote voorbeelden.
Bij de recente kredietcrisis waagde hij het de verantwoordelijken bij naam te noemen. In 2013 kreeg hij de prestigieuze Arkprijs van het Vrije Woord. Het Arkcomité oordeelt dat De Grauwe "in een moeilijk tijdsgewricht de traditionele economische modellen herziet en kritiek uitoefent op de uitwassen van het rauwe kapitalisme". Volgens het Arkcomité schrikt hij er niet voor terug om zijn vroegere standpunten bij te sturen en beïnvloedt hij met zijn inzichten de internationale aanpak van de economische crisis: "Hij bedrijft zijn vak met een maatschappelijke visie en toont zo aan dat economie meer is dan pure wetmatigheden".

De economische situatie van België en de eurozone

België, Europa, Internationaal, Globalisering

De crisis houdt ons land en Europa sinds enige jaren stevig in de greep. Hoe is het zover kunnen komen en wat kan er aan gedaan worden? Paul De Grauwe analyseert de huidige situatie in al zijn facetten en schuift ook een aantal remedies naar voren. In deze boeiende keynote is topspreker professor Paul De Grauwe uw gids.

De limieten van de markt

België, Europa, Internationaal, Globalisering, Overheid, Samenleven, Business & Management

Zorgen de financiële crisis en de groeiende ongelijkheid voor een nieuw keerpunt in de machtsverhouding tussen vrije markt en overheid? Krijgen we een omverwerping van het kapitalisme en neemt de staat de macht weer over?

Na een decennialange triomftocht is het kapitalisme goed op weg om zichzelf te vernietigen. Kernproblemen als klimaatverandering en groeiende inkomensongelijkheid illustreren de onvermijdelijke externe en interne limieten van de markt.
Enkel de overheid lijkt een oplossing te kunnen bieden. Maar ook de staat zal op grenzen botsen en op haar beurt de weg effenen voor een comeback van de markt.

In zijn in 2014 verschenen boek ‘De limieten van de markt’ (Lannoo) staat onze prominentste Belgische econoom stil bij de houdbaarheid van ons marktsysteem. Paul De Grauwe analyseert in deze keynote haarfijn de gevolgen van die desastreuze pendelbeweging, die alleen doorbroken kan worden als we nu drastische maatregelen nemen.

No testimonial yet. Be the first!
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Nederlands