Michel Vandenbosch

Spreker
Verpersoonlijking van GAIA en dierenleed
Zelfs Koning Boudewijn zette hij in zijn hemd

Michel Vandenbosch (1961) is zonder twijfel de bekendste dierenactivist van ons land. Hij richtte de dierenrechtenorganisatie GAIA op en haalde met zijn strijd voor de rechten van het dier al verscheidene keren de wereldpers.

Als kind van zeven jaar was het de grote droom van Michel Vandenbosch om zwaantje te worden. Op zijn twaalfde borg hij die droom op omdat hij het gevoel had dat hij later iets bijzonder zou gaan doen. Wat dat precies was, daar had hij nog geen idee van.

Door sommigen bejubeld, door anderen uitgespuwd. Oordeel zelf en maak via zijn gesmaakte lezingen kennis met deze voorvechter van dierenrechten. Deze bevlogen spreker geeft U inzicht in zijn drijfveren en waarom zijn strijd voor dierenwelzijn voor iedereen van ons van tel is. Wedden dat hij U niet onberoerd laat.

Koning Boudewijn

Sterk geraakt door ‘Het boek der Kampen’ over de Holocaust en omdat hij wilde weten hoe het komt dat de geschiedenis bulkt van menselijke wreedheden, besloot hij moraalwetenschappen te studeren aan de VUB. Even leek het erop dat hij zou strijden voor de rechten van de mens, maar het lot besliste daar anders over. Toen koning Boudewijn in 1985 een bezoek bracht aan Zaïre, was op foto’s te zien hoe zijn bagage werd bewaakt door zwaarbewapende militairen. Dat beeld wekte de nieuwsgierigheid bij de toen 24-jarige Vandenbosch en hij trok op onderzoek uit. Wat bleek: de koning had drie chimpansees illegaal cadeau gekregen. Eén daarvan overleed ter plekke, een tweede onderweg naar België aan uitdroging.

Michel Vandenbosch klaagde dit aan in de pers en kreeg steun uit alle hoeken van de wereld. “King Baudoin accused of smuggling chimpanzees,” kopte The Wall Street Journal. De demarche van Vandenbosch slaagde: België nam een protocol aan waarbij staatshoofden voortaan ‘geen geschenken van dergelijke aard’ meer mogen ontvangen. “Toen wist ik dat ik iets kon veranderen en wat ik met de rest van mijn leven zou doen,” zegt hij in een interview met Luk Alloo.

Bond Zonder Bont

Het idee om een actiegroep op te richten rijpte al, maar intussen moest er wel brood op de plank komen. Tussen 1985 en 1989 vulde Vandenbosch zijn tijd met allerlei jobs. Zo promootte hij wetenschappelijke tijdschriften in krantenwinkels, stichtte hij een overlegstructuur tussen milieubewegingen in het Pajottenland en stond hij in voor de filosofische onderbouw van het Brusselse Instituut voor Milieubeheer. Toch verloor hij zijn roeping nooit uit het oog: “Het werk van vijf dagen deed ik vaak in drie dagen, zo kon ik allerlei congressen in het buitenland bijwonen waar wereldvermaarde experts kwamen spreken over de ethische problematiek van proeven op dieren.”

Intussen stond hij mee aan de wieg van de eerste Belgische antibontvereniging, de Bond Zonder Bont, en in 1988 richtte hij samen met de vermaarde Gentse filosoof Jaap Kruithof de ecofilosofische denktank Gaia op. Deze mag echter niet verward worden met de actiegroep die Vandenbosch later uit de grond zou stampen.

Exotische vogels redden

in 1989 ging Vandenbosch als pr-directeur aan de slag bij Veeweyde, de oudste Belgische dierenbeschermingsvereniging. In een mum van tijd kende heel België deze gedreven dierenwelzijnswerker die via radio, televisie, tijdschriften en kranten het ene na het andere schandaal rond dierenmishandeling onthulde. Onverschrokken bombardeerde hij de samenleving met wanpraktijken die op dieren toegepast werden en oefende zo druk uit op de overheid om hier tegen op te treden.

Toen Veeweyde besloot om zich opnieuw te beperken tot hun oude strijdterrein, namelijk de opvang van honden en katten, bleef Vandenbosch op zijn honger zitten. “Ik vond hun initiatief zeer nobel, maar niet voldoende. Zelf stond ik ’s nachts op Zaventem om exotische vogels van de dood te redden. Dergelijke acties moesten kunnen doorgaan, vond ik. Er moest een bredere organisatie worden opgericht met meer slag- en strijdkracht.”

GAIA

In 1992 richtte Michel Vandenbosch de actiegroep GAIA op. Zijn eerste succes behaalde hij al een jaar later. Hij zette het land zodanig op zijn kop dat toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback de straatpaardenkoersen verbood. De toon was meteen gezet.
In de jaren die volgen trekt Vandenbosch steeds de aandacht met spraakmakende campagnes en schokkende beelden van verborgen dierenleed. Dat wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. Op de paardenmarkt van Anderlecht wordt Vandenbosch voor het oog van televisiecamera’s gemolesteerd door veehandelaars. De toenmalige rijkswacht kreeg zelfs een tip dat er een moordcomplot op hem in de maak was.

Man van het jaar

Ondanks de hevige tegenstand zet Vandenbosch begeesterd zijn strijd verder en in 2000 wordt hij daarvoor door de Humo-lezers tot Man van het Jaar verkozen. Sinds 2001 zetelt Vandenbosch in allerlei adviesraden en staat hij ministers en schepenen bij in hun beleid rond dierenwelzijn. De GAIA-voorzitter is eveneens bestuurslid van de Eurogroup for Animals, de koepel van de meest representatieve Europese dierenwelzijnsorganisaties. In 2009 speelde Vandenbosch een cruciale rol in de internationale campagne tegen de zeehondenjacht die leidde tot een Europees verbod op handel in zeehondenproducten.

Michel Vandenbosch is tevens auteur van ‘Recht voor de beesten’ dat in 1986 verscheen en in 2005 schreef hij ‘De Dierencrisis’ dat zeer goed werd ontvangen. Dirk Verhofstadt over het boek: “Voor sommigen is de auteur een opportunist en onruststoker die de media handig weet te bespelen, maar het boek geeft een ander beeld. Namelijk dat van een overtuigde activist die spreekt met kennis van zaken en goed begrijpt dat hij de media nodig heeft om kijkers en lezers te raken op hun meest kwetsbare plek: hun afkeer voor geweld en hun gevoel voor medeleven.”

De strijd van Michel Vandenbosch

België, Klimaat, Milieu, Energie, Filosofie, Spiritualiteit, Religie , Inspirerend

In 2012 bestaat GAIA twintig jaar. De dierenrechtenorganisatie is er in twee decennia tijd in geslaagd ons land gevoeliger voor dierenleed te maken. Nog steeds is Michel Vandenbosch de sterke man achter dit succesverhaal. Onvermoeibaar blijft de man van GAIA de strijd aangaan voor de rechten van het dier. Waar haalt hij de kracht vandaan om steeds opnieuw en ondanks veel tegenstand op de voorgrond te treden en wanpraktijken tegen dieren aan de kaak te stellen? Hoe brengt hij met GAIA veranderingen in de samenleving teweeg? Tijdens zijn lezing vertelt Vandenbosch U zijn inspirerend verhaal en waarom dierenrechten voor elk van ons van tel zijn.

Respect voor het dier kan het beest in de mens verdrijven

Filosofie, Spiritualiteit, Religie

Waarom blijven mensen dieren zonder scrupules geweld aandoen? En heeft dat gevolgen voor het intermenselijke geweld in onze samenleving. Komt het ene misschien uit het andere voort? Michel Vandenbosch maakt samen met u de denkoefening. Daarbij vertrekt hij vanuit twee stellingen, de ene een uitspraak van Leo Tolstoi: "Zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden zijn", de andere is van Mahatma Gandhi: "De beschaving van een volk is te meten aan de mate van respect waarmee ze met hun dieren omgaan." Michel Vandenbosch concludeert dat een samenleving er niet in zal slagen om het beest in de mens te verdrijven zolang dieren niet gerespecteerd worden.

It's the economy, stupid!"Over dierenwelzijn en verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Filosofie, Spiritualiteit, Religie

Wat heeft dierenwelzijn met economie te maken? Veel, zo blijkt uit deze voordracht van Michel Vandenbosch. Dierenrechten in een samenleving als de onze zijn evengoed een zaak van ethiek als van wetenschap, technologie én economie. De geschiedenis leert dat oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken veelal voorspruiten uit een kruisbestuiving van ethiek, wetenschap, technologie en economie. Dat is niet anders voor de problematiek van het dierenleed. Hierbij is willens nillens de economie een belangrijke motor van ontwikkelingen in de goede of de slechte zin. In een geglobaliseerde maatschappij zal de bekommernis voor het dierenwelzijn de komende decennia toenemen. Een vooruitziend bedrijfsleider houdt daar ten volle rekening mee. Michel Vandenbosch breekt een lans voor verantwoord ondernemen waarbij zorg voor het dierenwelzijn een volwaardige plaats krijgt binnen een duurzaamheidsvisie.

Dieren in de politiek: de grenzen verleggen

België, Filosofie, Spiritualiteit, Religie

Al anderhalve eeuw spelen zich over dierenleed - weliswaar beschaafde, soms heroïsche - gevechten af in de parlementaire halfronden van Europa. Wetgeving inzake dierenwelzijn komt tot stand als resultaat van politieke besluitvorming. De Partij voor de Dieren vertegenwoordigt met twee zetels in de Nederlandse Tweede Kamer de burgers, die in het bijzonder zijn bekommerd om het dierenwelzijn. Dieren steken meer en meer de kop op in de politiek, en niet alleen in het Westen. Meestal als reactie op aangeklaagde mistoestanden, zelden vanuit een doordachte visie. De Amerikaanse liberale filosofe Martha Nussbaum, leerlinge van de Indische Nobelprijswinnaar economie, Amartya Sen, pleit voor een heuse politieke theorie over dierenrechten. Volgens haar zijn dierenrechten geen luxeprobleem, en evenmin louter een kwestie van fatsoen of welwillend medelijden. Ook de positie van dieren en meer bepaald de behandeling van dieren behoort tot het domein van de rechtvaardigheid. Michel Vandenbosch licht toe.

Welke almachtig goede god laat er nu dieren lijden?

Filosofie, Spiritualiteit, Religie

Deze lezing gaat dieper in op het aanslepend conflict tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid. Het ritueel slachten van onverdoofde dieren doet verhitte maatschappelijke discussies ontstaan. Er lijkt maar geen einde aan te komen. Het jaarlijkse terugkerende islamitische Offerfeest werpt telkens olie op het vuur. Men schermt met het recht op godsdienstvrijheid om dieren onnodig te laten lijden. Welke belangen liggen hier in de weegschaal? Voor Michel Vandenbosch zijn er grenzen aan de godsdienstvrijheid, in het legitieme belang van het dierenwelzijn. Voor de voorzitter van GAIA is het de hoogste tijd om (politieke) knopen door te hakken.

No testimonial yet. Be the first!
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Frans, Nederlands