Marc Luyckx Ghisi

Spreker
De wereld verandert, wees niet bang!
Priester, Denker en Schepper

Marc Luyckx (1942) is al aan zijn 3de leven toe. Eerst was hij priester, daarna politiek denker binnen de 'Cel van Toekomstleer' van de Europese Commissie en daarna schepper van nieuwe
E-management-scholen. Hij praat een hele resem talen. Op zijn palmares staan duizenden geschriften waaronder een over de overgang naar een nieuwe immateriële economie waarin de mens een centrale rol speelt. Drie krachten: spirituele, politieke, en economische, die uiteindelijk sterk met elkaar verbonden zijn. Zijn ultieme doel: de wijsheid bereiken.

Met Marc Luyckx hebben we een van de grootste futurologen ter wereld in ons midden. Hij verlangt ernaar om een zin voor deze nieuwe wereld te vinden. En om het allemaal mooi af te maken, moet gezegd worden dat Marc Luyckx een buitengewoon spreker is. U zal deze vrolijke man met zijn schalkse toon niet snel vergeten. Laat u inspireren!

Priester

Marc Luyckx vangt zijn universitair parcours aan de UCL aan. Hij behaalt een diploma in wiskunde en filosofie en specialiseert zich in katholieke theologie. Hij wordt gewijd tot priester in Brussel. Daarna wordt hij naar Rome gestuurd waar hij een doctoraat in Griekse en Russische theologie afwerkt. Vervolgens komt hij terug naar zijn geboorteland, België. Hij predikt vooral de goede boodschap voor een jongerenpubliek. "Het was heel boeiend om tussenpersoon te zijn tussen het goddelijke en jongeren." Het was de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie waarin de Kerk openstond voor verandering dankzij een kardinaal en een bisdom met een luisterend oor.

Maar tussen al de mensen die hij leerde kennen zat er een vrouw: zijn toekomstige vrouw. Dilemma ... Heel zijn leven trouw blijven aan het celibaat of alsof doen en zijn geliefde in de schaduw laten staan? Geen van beide oplossingen was de goede. Hij koos ervoor zijn functie in de Kerk op te geven. Zes kinderen later heeft Marc Luyckx absoluut geen spijt van zijn beslissing. "Ik word des te spiritueler maar minder katholiek met de tijd", geeft hij toe. Vandaag de dag diept Mijnheer Luyckx deze spiritualiteit uit in het land van Gandhi. Tweemaal per jaar gaat hij naar Auroville, waar hij vicepresident van de 'Conseil International' is. Het is een spirituele maar niet per se religieuze plek, maar waar wel alle geloofsovertuigingen naast elkaar bestaan. Auroville wil het hoger bewustzijnsniveau symboliseren waartoe de mens wordt uitgenodigd. Een boeiend, maar moeilijk te verwezenlijken project ...

Europa is gelanceerd!

Zijn job in de Kerk verlaten betekende een nieuw leven opbouwen. Bij wijze van overgang en alvorens terug in het actieve leven te duiken, doen Mijnheer Luyckx en zijn vrouw een omweg langs Brazilië waar ze gedurende een jaar voor Dom Helder Camara werken. Ze leiden er basisanimatoren op. Vervolgens werkt hij negen jaar voor de 'Cel van Toekomstleer' aan de Europese Commissie. "Boeiend", herhaalt hij. Hij onderzoekt er religieuze, filosofische en sociologische kwesties in de hypothese dat de maatschappij aan het veranderen is, en deze verandering versnelt wordt door de ‘immaterialisering’ van de wereldeconomie. In deze periode wordt Europa gelanceerd: Maastricht, de eenheidsmunt, Amsterdam, de uitbreidingsprojecten. België lijkt hem dan nog maar erg klein binnen dit enorme Europa. Vervolgens valt de Commissie Santer. Zij die hadden meegewerkt aan de stichting van Europa, staan nu op straat, "vriendelijk verzocht uiteraard".

Ontstaan van een nieuwe wereld

Marc Luyckx moet weer van nul opnieuw beginnen en deze keer is dat in het onderwijs. Tijdens een lunch in Californië met de World Business Academy rijst de vraag over een nieuw type managementschool die ook een voorbereiding biedt op de immateriële economie. "Go for it!" reikt hem een van hun collega's aan. Het moest geen tweemaal gezegd worden ... De ex-politicus opent een eerste handelsschool in Zagreb en daarna in Belgrado. Het project voor een nieuwe onderwijsvorm wordt concreet. Maar de scholen verliezen hun originaliteit, net daar waar Marc Luyckx voor gestreden had. Ze moesten nu allemaal aan de Europese normen voldoen. "Ik had er niets meer te zoeken", zegt hij. Maar onze man heeft zijn laatste woord nog niet geplaatst. Dankzij zijn netwerk van bondgenoten voorziet hij de lancering van een nieuw netwerk E-Management Schools in Brussel, Siena en Casablanca. Want voor hem lijken de scholen de dag van vandaag op een fabriek die industriële beroepen vormen. De economie is echter veranderd en we moeten het huidige onderwijs opnieuw uitvinden. De motor van het toekomstige succes plaatst de mens en al zijn creativiteit in het centrum van de aandacht.

Met zijn boek 'Surgissement d’un monde nouveau' (nieuwe editie bij Harmattan, 2012) biedt Marc Luyckx ons een positieve toekomstvisie van de schokken die onze wereld in crisis vandaag de dag kent. Zijn boodschap gaat zowel naar het grote publiek als naar bedrijven uit.

Op weg naar een nieuwe postkapitalistische en postindustriële economie?

Internationaal, Globalisering, Overheid, Samenleven, Ondernemers, Diversiteit, Globalisering, HR, Bedrijfscultuur, Creativiteit, Innovatie, Leiderschap, Strategie, Management, Motivatie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Creativiteit, Innovatie, Trends, Gedurfd, Opvoeding, Pedagogie, Inspirerend

Op weg naar een nieuwe postkapitalistische en postindustriële economie?

De paradox is dat talrijke intellectuelen het over eventuele alternatieven hebben van het industrieel economisch systeem waarin we ons nu bevinden. Maar heel weinig observatoren beseffen dat we in de EU al voor 50% in een nieuwe immateriële kenniseconomie zitten en dat deze nieuwe economie de officiële strategie van de EU is.

Deze nieuwe economie produceert geen objecten meer of objecten die een groeiende proportie van toegevoegde immateriële waarde hebben. De creatie van waarde bestaat uit het toepassen van kennis op bestaande kennis om nieuwe kennis te produceren. Het werkinstrument is dus de mens, het nieuwe 'kapitaal'! Om deze reden durft Peter Drucker het hebben over de postkapitalistische maatschappij, aangezien het financieel kapitaal minder belangrijk dan de mens wordt.

Win-win-strategieën, kwalitatieve groei en dus helemaal verdedigbaar, management met de mens als centraal punt, die het nieuwe productiemiddel wordt. En er is uitstekend nieuws: deze immateriële economie is potentieel houdbaar en duwt de bedrijven fors naar sociale inclusie en een beleid van respect voor het milieu.

Wat is vandaag de dag de zin van de Europese constructie?

Europa, Europa

De burgers 'voelen' en worden gewaar dat de EU meer is dan een grote euromarkt. Maar wat is de EU dan?

De Europese Unie is een nieuw politiek paradigma van non-geweld tussen de staten. Net zoals het moderne tijdperk de rechtsstaat heeft uitgevonden waarin er geldt dat de mensen die in deze staat leven geen geweld mag aangedaan worden, zo stelt de transmoderniteit dat er geen geweld mag plaatsvinden tussen staten in een globale wereld waar oorlog minder om minder een politiek geldige en efficiënte optie blijkt te zijn.

De EU is dus veel meer dan een 'eenvoudige' markt. Het is de belangrijkste politieke innovatie van de eeuw. Maar zijn onze ogen wel wijd genoeg geopend om dit te zien en te begrijpen?

Vrouwen in de kern van de verandering

Internationaal, Globalisering, Diversiteit, Overheid, Samenleven, Globalisering, HR, Bedrijfscultuur, Creativiteit, Innovatie, Leiderschap, Strategie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Creativiteit, Innovatie, Trends, Inspirerend

Onze beschaving is aan het muteren omdat onze huidige maatschappij zich geen houdbaar toekomstproject kan aanmeten. De geloofwaardigheid van ons economisch en globaal politiek systeem vermindert dus van dag tot dag. We neigen naar een transmoderne, postpatriarchale (zachtere waarden) en postindustriële wereld die verplicht zal zijn een houdbare toekomst te voorzien voor de komende generaties. De vrouwen zijn de motor van de verandering en zullen steeds een belangrijkere rol spelen. De statistieken spreken klare taal.

Economisch gezien zitten we al voor 50% in de immateriële economie (maatschappij gebaseerd op kennis = officiële strategie van de EU) die op een geheel andere manier functioneert: win-win-strategieën, kwalitatieve groei, management met de mens centraal die het nieuwe productiemiddel wordt, het einde van de diploma's, een nieuwe relatie met objecten, immateriële verworvenheden op de beurs.

Wetenschappen en religies

Filosofie, Spiritualiteit, Religie , Wetenschap

In de context van een veranderende beschaving stellen we vast dat de relatie tussen de wetenschap en de religies stevig aan het veranderen is. Voornamelijk omdat de manieren om naar de wetenschap en naar de religies te kijken volop aan het veranderen zijn. We hebben de premoderne visie, die sommigen 'fundamentalistisch' noemen, de moderne visie, die nog overheerst, en de nieuwe, opkomende visie, die we ‘transmodern’ noemen.

In deze nieuwe visie stellen we een schokkende overeenkomst vast tussen wat de meest geavanceerde kwantumfysica zegt en wat de wijzen en denkers uit bijna alle culturen verkondigen.

Opvoeding en creativiteit

Overheid, Samenleven, Creativiteit, Innovatie, Creativiteit, Innovatie, Trends, Opvoeding, Pedagogie

Het educatief systeem dat vandaag de dag nog gehanteerd wordt, stemt overeen met de noden van een industriële maatschappij die naar haar einde gaat. Men wilde mensen vormen die in staat waren het industriële ritme van de machines in de fabriek te volgen. Creativiteit was niet nodig en vormde veeleer een hindernis. Creativiteit werd dus geschrapt in de opvoeding.

Maar vandaag de dag, in onze kennismaatschappij, hebben we nood aan creatieve mensen die in staat zijn kennis en nieuwe ideeën te creëren. Het contrast tussen wat het educatief systeem produceert en wat we nodig hebben, wordt dus elke dag schrijnender. En iedereen verliest erbij.

De opvoeding van morgen moet de studenten leren hun leerproces te beheren, het leerproces van nu maar ook dat van de rest van hun leven, hen jobs leren creëren vertrekkende van technologieën die nog niet bestaan. Onze jongeren moeten 'wijzen met een brede algemene kennis' worden die in staat zijn een nieuwe, groeiende beschaving in goede banen te leiden.

No testimonial yet. Be the first!
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Frans, Nederlands