Luk Dewulf

Spreker
Kiezen voor talent laadt je batterijen op en maakt je gelukkig.
Er is alleen maar talent als het gezien wordt door anderen!

Luk Dewulf studeerde Pedagogische Wetenschappen en is een pionier van het talent-denken in België en Nederland. Zijn boek “Ik kies voor mijn talent” is al toe aan zijn 21e druk en zijn ideeën zijn wijd verspreid in het onderwijs en in het bedrijfsleven. Daarnaast is hij auteur van “Help, Mijn batterijen lopen leeg”! Een boek over burn-out dat in 2012 bekroond werd tot beste Learning & Development boek. Een bevlogen spreker die zijn publiek steeds weer raakt en aan het denken zet. Daarnaast is hij een talentenfluisteraar en talent- en burnout coach.

Verenigde Staten

Luk Dewulf studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Hij kreeg de kans om zich in de Verenigde Staten te verdiepen in drie stromingen die zijn werk in hoge mate hebben beïnvloed: (1) Appreciative Inquiry of waarderend onderzoek. Een kijk op organiseren waarbij successen worden onderzocht als basis voor duurzame organisatieverandering. (2) De Positieve Psychologie, een nieuwe discipline in de psychologie die intensief onderzoek doet naar het verhogen van het subjectieve welbevinden (of geluk) en naar het bevorderen van hoop, geluk, talent, optimisme.. en (3) Strengths Based Development of talentontwikkeling.

Van praktijk naar theorie

Na enkele jaren van onderzoek aan de KU Leuven trok Luk Dewulf in 1994 naar KBC Bank & Verzekeringen (toen nog kredietbank). Eerst in een rol als opleidingsadviseur, vervolgens als organisatieadviseur. Hij was daar o.a. intensief bezig met kennismanagement. En hij was betrokken als begeleider bij de fusie tussen CERA, Kredietbank en ABB verzekeringen.
Op 1 januari 2000 werd Luk Dewulf zelfstandig adviseur in een klein adviesbureau Sherpa Consult. Hij werd al snel redacteur van het Nederlandse tijdschrift “Opleiding & Ontwikkeling”. Daar leerde hij de knepen van het schrijversvak. Hij publiceerde in die periode enkele tientallen professionele artikelen in het brede domein van leren, ontwikkelen en organiseren.

Tijdens die periode werd hij door Prof. Dr. Joseph Kessels, oprichter van het adviesbureau Kessels & Smit, The Learning Company uitgenodigd om het gelijknamige bedrijf op te richten in België.

Kessels & Smit

In 2003 richtte Luk Dewulf Kessels & Smit, The Learning Company op in België. Kessels & Smit is een internationaal netwerk van adviseurs die gepassioneerd zijn door thema’s op het brede domein van leren, ontwikkelen, kennisproductiviteit, organisatieontwikkeling, en leiderschap.

Samen met zijn collega’s bouwde hij in de afgelopen tien jaar de Belgische organisatie uit tot een adviesbureau dat een unieke positie heeft verworven in het brede advieslandschap. Waarbij uitgaan van de passie en het vermogen van mensen centraal staat.

In die periode had hij het geluk om als spreker deel te nemen aan diverse wereldconferenties op het vlak van de Positieve Psychologie en Appreciative Inquiry. Hij was mede-organisator van de Wereldconferentie Appreciative Inquiry in Gent in 2012 met 500 deelnemers uit meer dan 50 landen.

In 2009 schreef hij zijn eerste boek voor een groot publiek: “ik kies voor mijn talent”. Dit boek kende zowel succes in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Hij werd door de toenmalige minister van onderwijs “Pascal Smet” uitgenodigd om zijn ideeën over talentgericht onderwijs te delen. En werd een veelgevraagd spreker in het onderwijs en bedrijfsleven in binnen- en buitenland.

Voorkomen van burn-out

In de talloze talent-gesprekken na het verschijnen van zijn eerste boek kwam Luk Dewulf steeds meer mensen tegen die helemaal niet het gevoel hadden om vanuit talent te kunnen werken. Of die ziek thuis zaten met een depressie of burn-out.

Dat was de aanleiding om in 2012 samen met pedagoog en systeem-therapeut Guido Vangronsveld het boek “Help, mijn batterijen lopen leeg” te schrijven. De centrale gedachte van het boek is dat een burn-out in veel gevallen ontstaat door het feit dat mensen zich niet gezien of erkend voelen door iemand in de werkomgeving. Daartegen gaan vechten. En crashen. Een relationele en systemisch benadering. Dat boek werd hetzelfde jaar nog verkozen tot beste Learning & Development boek in België. Aangezien burn-out de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen in de publieke opinie, werd Luk Dewulf steeds meer als expert geïnterviewd in kranten, op de radio en op televisie. Door de wettelijke verplichting van bedrijven om medewerkers te sensibiliseren op het vlak van burn-out wordt hij steeds meer ingeschakeld als adviseur, spreker en coach.

Focus op eigen thema’s

Eind 2015 heeft Luk Dewulf het adviesbureau Kessels & Smit losgelaten om zich nog meer te kunnen focussen op de eigen thema’s. Naast het werken aan nieuwe tools en publicaties op het vlak van burn-out en talent wil hij vooral werken aan het activeren van passief talent. In het onderwijs haken duizenden leerlingen af in het middelbaar onderwijs omdat ze er niet in passen terwijl ze druipen van het talent. En steeds meer creatieve toppers in onze bedrijven crashen omdat ze botsen tegen onbegrip en onaangepaste organisaties en systemen. Het niet benutten van talent komt neer op een tornhoge kost voor onze samenleving: uitval van medewerkers, ziekte, depressie, medicatie. Het activeren van passief talent is dan ook op alle vlakken een uitdaging en een verrijking van de samenleving.

Stop Burn-out!

Business & Management, HR, Bedrijfscultuur, Creativiteit, Innovatie, Motivatie, Burn-out

Hoe komt het dat mensen plots een hevige daling in hun energie voor het werk kunnen ervaren? Wat is een burn-out? Wat is het verschil tussen een burn-out en een depressie?
Op basis van het boek ‘Help, mijn batterijen lopen leeg’, legt Luk Dewulf uit wat energieverlies en burn-out zijn, hoe je de gevarenzone van een burn-out kunt herkennen, maar vooral hoe je een burn-out kan voorkomen.

In deze lezing wordt burn-out benaderd vanuit een talentgericht, relationeel en systemisch perspectief. Burn-out is namelijk niet het probleem van één persoon. Het ontstaat erg vaak in relatie met anderen.

Uniek aan de benadering van Luk Dewulf is dat hij vertrekt vanuit het perspectief van talent in het kijken naar burn-out. Want onder stress of druk hebben mensen de neiging om hun talent te overdrijven. Burn-out is een vraagstuk voor toppers die zich net door hun talent vaak in de problemen werken.

Volgens Dewulf zijn er twee dynamieken die kunnen leidden tot een burn-out. De eerste gaat over mensen die hard werken, perfectionisten met een hoge loyauteit, die over hun grenzen gaan. Vaak trekt het lichaam dan aan de alarmbel, vaak zonder dat men er oog in heeft. Een tweede dynamiek treft mensen die zich steeds minder gezien, erkend en gewaardeerd voelen door één iemand op het werk. Waardoor ze steeds meer gaan piekeren en vechten in het hoofd, tot ze crashen en thuis de muren oplopen omdat ze altijd maar blijven piekeren.

Luk Dewulf sluit zijn verhaal af met tien aanbevelingen voor individuen en organisaties om burn-out te voorkomen of om ervan te herstellen.
Het geheel is doorspekt van concrete voorbeelden en illustraties. Hij put die uit de talloze begeleidingsgesprekken die Luk Dewulf in de afgelopen jaren voerde met mensen die tegen een burn-out aanliepen.

Ik kies voor mijn talent (gericht op onderwijs en ouders)

Jongeren, Onderwijs, Opvoeding, Pedagogie, Persoonlijke Ontwikkeling

Gelukkige en zelfverzekerde kinderen en jongeren, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kan je als ouder, leerkracht, opvoeder, begeleider … hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk in zijn. Want tenslotte is niemand perfect.”
In zijn lezing vertrekt Luk Dewulf vanuit het boek “ik kies voor mijn talent”. Hij gaat in op wat talent is. Hoe je talent al op jonge leeftijd kunt ontdekken en herkennen. Hoe je als ouder of leraar context kunt creëren waarin elk talent zich gezien en uitgedaagd voelt. Want door te doen waar je goed in bent, laad je niet alleen voortdurend je batterijen op, het bezorgt je ook een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen.

Daarnaast heeft Luk Dewulf het over de vaardigheden die nodig zijn om meer uit talent te halen. En wat je kan doen met datgene waar een kind of jongere echt niet goed in is.
In deze rijk geïllustreerde lezing gaat Luk Dewulf in op het belang van talenten bij kinderen en jongeren. Hij toont hierbij aan hoe invloedrijk de ontwikkeling ervan is voor hun toekomst en geluk. En wat daarbij de rol is van ouders, leraren en de school.
Dit alles in een samenleving die vaak alleen maar kijkt naar tekorten, waarin ontzettend veel kinderen worden gelabeld vanuit een stoornis of gebrek.

Als je wil werken aan talent van kinderen is het belangrijk om eerst te werken aan het talent van ouders en leraren. Deze lezing gaat over kinderen en jongeren. Maar ouders en/of leerkrachten zullen er evenveel bijleren over hun eigen talent.

Mijn baas kiest voor mijn talent (gericht op organisaties)

HR, Bedrijfscultuur, Management, Motivatie, Balans Leven Werk, Persoonlijke Ontwikkeling, Burn-out, Gezond Leven

Gelukkige medewerkers én tegelijk schitterende resultaten. Dat is de focus van de lezing van Luk Dewulf. Die lezing is gebaseerd op het gelijknamige boek: “Mijn baas kiest voor mijn talent”. Wat is talent? Wat is het verschil tussen “talent” en “talent in actie”. Hoe ontdek je je eigen talent? Hoe ontwikkel je het? Welke vaardigheden kan je leren om meer uit je talent te halen? En wat doe je met die dingen waar je echt niet goed in bent. Hoe neem je verantwoordelijkheid voor je resultaten door vooral jezelf te blijven? Luk Dewulf brengt een boeiend verhaal met veel concrete voorbeelden en illustraties. In de lezing kom je niet alleen meer te weten over je eigen talenten. Je krijgt ook concrete inzichten die je helpen om in gesprek te gaan met collega's en medewerkers over hun talenten. En hoe je vanuit die talenten nog betere resultaten kunt halen. Op een manier dat zowel je organisatie als je medewerkers er op lange termijn veel beter van worden.

Een onmisbaar verhaal voor medewerkers, professionals en organisaties die op zoek zijn naar erg concrete handvatten voor een succesvolle en talentgericht organisatie.

“Zowel de presentatie van Luk Dewulf als de getuigenis van Chris Van den Abeele zijn met veel enthousiasme onthaald. Beide sprekers kregen via onze evaluaties bij een 65-tal mensen een dikke 8 op 10. We zijn dus zeer tevreden over de presentaties. De humor van Luk en de warmte van Chris maakten dat iedereen meer dan 2 uur gefocust heeft zitten luisteren en velen gaven aan dat ze echt iets hebben gehad aan hun uiteenzetting."

Annelies Zegels - RSVZ

“We zijn zeer tevreden, zowel van uw dienstverlening, als van Luk Dewulf. Luk Dewulf heeft ons vorige week op een geweldige manier geïnspireerd! We zitten nu al met onze handen in het haar met de vraag hoe we dat bij onze volgende jaaropening kunnen overtreffen…”

Christophe De Zutter - Miras

“We hoorden vele positieve reacties op het verhaal van Luk Dewulf! Hij heeft er talent voor!”

Tine Zutterman - Vives

“De lezing van Luk Dewulf is volledig naar wens verlopen, de presentatie heeft heel wat losgemaakt en heeft iedereen op weg gezet om te werken met talent.”

Patrick Bleyenberg - Groen

We kijken terug op een geslaagd event met Luk Dewulf als spreker.

Cyriel Craeghs - Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen

“De lezing van Luk Dewulf was een heel boeiende en aangename ervaring. Hij voldeed zeker aan alle verwachtingen. Hij was hier meer dan een uur op voorhand en het voltallige publiek vond de lezing erg interessant.”

Vanessa Sergeant - Sociaal Huis Wielsbeke

“De lezing van Luk Dewulf op HR Xpo is prima verlopen: zowel de opkomst, het opzet als de inhoud.”

Pieter Desmet - Exhibition manager Kortrijk Xpo

"Er is tegenwoordig heel wat argwaan voor een feel-good filosofie. Het originele concept van “Ik kies voor mijn talent” zal die weerstand ongetwijfeld wegnemen."

Joseph Kessels - hoogleraar

"De ideeën van Luk Dewulf zijn voor mij heel erg herkenbaar. Het klopt helemaal dat je soms niet beseft wat je talent is. Pas aan de universiteit ontdekte ik mijn talent voor de mondharmonica en de muziek."

Steven De Bruyn - muzikant

"Een van de boodschappen van Luk Dewulf is “what doesn’t kill you, makes you stronger”. Ik kan die boodschap vanuit mijn eigen ervaring helemaal onderschrijven."

Marc Herremans - Foundation To Walk Again
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Nederlands