Luc Barbé

Spreker
Scherp inzicht in macht, met humor gebracht
U krijgt toegang tot achterkamers van politiek

Luc Barbé is bijzonder goed geplaatst om het energiebeleid in België te duiden. Als energiespecialist werkt hij al 20 jaar mee aan de groene stroomagenda van ons land. Hij was actief betrokken bij de wet op de kernuitstap, een wet die nu weer ter discussie staat.

Luc Barbé beschikt over het talent om ingewikkelde kwesties op een begrijpelijke en originele manier over te brengen, zodat u met kennis van zaken een eigen mening kan vormen over het energiebeleid in dit land.

Parlement

Luc Barbé (1962) zet al meer dan twintig jaar groene thema’s op de politieke agenda. Terwijl milieu vandaag 'bon ton' is, moest er tot voor kort hard worden gebikkeld om alternatieven bespreekbaar te maken. Niet verwonderlijk, want die alternatieven gingen regelrecht in tegen heel wat gevestigde belangen.

Luc Barbé heeft van vele facetten van de macht in ons land geproefd. Eerst als parlementslid, waar hij begin jaren ’90 een ijzersterke reputatie als dossiervreter opbouwde, bekend voor zijn scherpe analyses en grondige aanpak. Einde jaren negentig schopte hij het als Vlaming tot kabinetchef van de Franstalige Energieminister Olivier Deleuze (Ecolo). Toen de groenen uit de regering werden geknikkerd, was hij acht jaar lang secretaris van de parlementsfractie van Groen en Ecolo. Een unicum in het Belgisch politiek bestel, want in tegenstelling tot andere politieke families, hebben de groenen maar één parlementsfractie met medewerkers uit beide taalgebieden. Dankzij deze intensieve samenwerking heeft Luc Barbé een goede kijk op de gevoeligheden en noden van beide landshelften.

Humo’s power list

Op het moment dat Luc Barbé kabinetchef was van energieminister Olivier Deleuze, verplichtte Europa ons land om haar energiemarkt te liberaliseren. De paarsgroene regering werd onder druk gezet om het monopolie van Electrabel op te heffen. Wat jarenlang in salons en achterkamers werd bedisseld, werd nu een open debat. Er kwamen nieuwe wetten, besluiten en een regulator om de elektriciteitsrekening van de Belg te bepalen. Electrabel moest knarsetandend met de nieuwe wetten leren leven. Luc Barbé was zo één van de architecten van het nieuwe Belgische energiebeleid. Hoewel hij niet echt een naam als een klok had, leverde hem dat wel een vijftiende plaats op in Humo’s ‘Power List’, een oplijsting van de machtigste mensen uit de bedrijfswereld.

Groene jongen versus energiereus

Een ander orgelpunt in de carrière van Barbé is de kernuitstap. Alweer ging hij het legertje Electrabel-lobbyisten niet uit de weg. Voor de energiereus was het een uitgemaakte zaak: zij konden goedkope energie leveren en voorlopig was er toch geen alternatief voor handen. Ook binnen de regering Verhofstadt I waren de meningen zeer verdeeld. Enkel sp.a steunde de groenen in de wetswijziging. Toch dreef het kabinet Deleuze door en de wet op de kernuitstap werd een feit. Tussen 2015 en 2025 zouden de zeven Belgische kernreactoren gesloten worden.

Luc Barbé schreef over de vroeger almacht van Electrabel het internetboek ‘Kernenergie in de Wetstraat, dissectie van de deals’. Politiek commentator Walter Pauli van De Morgen, beschreef het onomwonden als “één van de beste politieke boeken van de laatste jaren, en zonder discussie het beste boek ooit door een groene politicus geschreven”.

Elektriciteit in de Wetstraat

België, Klimaat, Milieu, Energie

Luc Barbé schept in een boeiende presentatie inzicht in het Belgisch energiewereldje. De nadruk ligt niet op de technische kant van de zaak, maar wel op “het systeem”.

Hoe wordt er beslist? Waar zit de macht? Hoe functioneert die? Hoe is onze elektriciteitsproductie in buitenlandse handen gekomen?

Hij kan ook het ABC van kernenergie toelichten, van Hiroshima tot Doel & Tihange, en dit niet op een dweperige, maar bijna onthechte manier zodat u met kennis van zaken uw eigen mening kan vormen.

Wat willen die Walen nu eigenlijk?

België

Natuurlijk zijn er genoeg politici die HUN mening kunnen geven over Brussel-Halle-Vilvoorde en de staatshervorming. Maar wil u eens iemand horen die op een nuchtere én boeiende manier kan vertellen hoe de vork eigenlijk aan de steel zit?

Waarom “BHV” zo belangrijk is voor vele politici, en wat de Walen nu eigenlijk willen.

Luc Barbé werkt al vele jaren in de coulissen van het Belgisch politiek wereldje en – wat uniek is – met zowel Vlamingen, Walen als Brusselaars . Dat heeft hem een heel goed inzicht gegeven in de Waalse en Brusselse politiek en in de communautaire dossiers.

Bovendien weet hij via originele en begrijpelijke presentaties zijn publiek geboeid te houden. Hij slaagt er aldus in om de echte inzet van de politieke crisis in dit land zichtbaar te maken.

De backstage van de Wetstraat

België

We worden in de media dan wel overspoeld met nieuws over onze regeringen en parlementen, maar hoe werkt het daar nu precies in de Wetstraat?

Luc Barbé kent de Wetstraat vanuit verschillende invalshoeken: parlementslid, kabinetschef en politiek secretaris in het Parlement.

Wilt u weten wat er nu precies allemaal gebeurt achter de schermen van de bekendste straat van het land, dan bent U bij Luc Barbé aan het goede adres. Hij kan je vertellen hoe het er in dit kleine, maar zo belangrijke wereldje echt aan toe gaat . Met zijn kabinetsvergaderingen, spanningen binnen de regering en fricties tussen ministers, getouwtrek tussen regering en parlement, de rol van de media.., het komt allemaal aan bod in een zeer toegankelijke presentatie die je helpt deze microkosmos beter te begrijpen en in de toekomst de woorden en daden van onze politici beter te ontcijferen.

De fijne anekdotes en het vleugje humor maken er een boeiend verhaal van.

België en de bom

België, Internationaal, Globalisering, Klimaat, Milieu, Energie

Welke rol heeft ons land gespeeld in kernwapenprogramma’s? Het uranium voor de eerste atoombom op Hiroshima werd geleverd door Union Minière. Belgonucleaire leverde plutoniumtechnologie aan Pakistan en speelde nucleair adviseur van kolonel Khaddafi. Een ander Belgisch bedrijf bouwde voor Saddam Hoessein een fabriek om uranium te produceren. Zo zijn er nog tal van voorbeelden – ook actuele ! – te geven. Hoe is het mogelijk dat ons vredelievende landje zo slordig was in deze zo belangrijke materie? Welke mechanismen gaan er schuil achter deze deals? En is het niet vreemd dat de Verenigde Staten vaak beter op de hoogte zijn van deze dossiers dan ons eigen parlement? Luc Barbé deed over dit onderwerp jaren onderzoek over en schreef er een boek over dat in juni 2012 verscheen en leest als een thriller.

No testimonial yet. Be the first!
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Frans, Nederlands