Leo Neels

Spreker
Media moeten informatie onderbouwen

Leo Neels (1948) is een zeer gedegen spreker die met veel kennis van zaken over thema’s die hem nauw aan het hart liggen kan spreken. Zoek je een spreker over het reilen en zeilen van onze media of wat de farmasector betekent in uw leven, dan is Leo Neels uw man.

Leo Neels heeft er inderdaad een zeer rijke carrière opzitten. Vooreerst als academicus en advocaat. Hiernaast zou hij in de beginjaren leiding geven aan de private zender VTM en meer dan tien jaar was hij de sterke man van pharma.be, die de farmasector overkoepelt.

Alle wegen open

Na zijn humaniorastudies weet Leo Neels nog niet welke richting hij professioneel wil inslaan: “Ik was niet klaar om een beroepsrichting te kiezen. Daarom koos ik voor een rechtenstudie: een brede en degelijke opleiding die mij niet bond aan een welbepaald beroep. Achteraf beschouwd is dit een excellente keuze geweest omdat het me heeft toegelaten om zeer diverse dingen te ondernemen.”

Maar even terug naar de begindagen: eenmaal zijn rechtendiploma op zak gaat Leo Neels in 1973 aan de slag als assistent aan de rechtsfaculteit en meer bepaald op het domein van Grondwettelijk recht. Neels: “De aanvangsperiode van staatshervormingen, maar ook alles wat te maken heeft met onze fundamentele rechten en vrijheden. Waaronder dus ook het recht op vrije meningsuiting en persvrijheid.” En vanaf de jaren tachtig start hij ook met het doceren van Media- en Communicatierecht. Zijn hele carrière zal hij aan de universiteit doceren, zowel aan de KULeuven en UAntwerpen. Voor een zuiver academische carrière kiest Leo Neels echter niet. In 1975 schrijft hij zich ook in als advocaat. Leo Neels: “Dat was een openbaring. Aan de balie wordt het tegensprekelijk debat gecultiveerd. En ik vond dat intellectueel fenomenaal verrijkend. Ook ontdekte ik een nieuwe werkelijkheid, nl. die van het economische reilen en zeilen.”

Van farma tot media

Zijn eerste stappen als advocaat zet hij in het kantoor Schiltz Doevenspeck & Vennoten van wijlen Volksunie boegbeeld Hugo Schiltz. Als advocaat legt hij zich onder andere toe op al die economische sectoren die gekenmerkt worden door een door de overheid zwaar gereglementeerd kader, zoals media, farma, petrochemie, enz. Deze specialisatie zorgt ervoor dat Leo Neels ook het traditionele advocatenpad op tijd en stond zal verlaten.

VTM kleurt je dag

Zo groeide Leo Neels vanaf de jaren zeventig uit tot raadsman van een aantal Vlaamse uitgevers, mediaredacties en individuele journalisten. Zo lag hij als raadsman mee aan de basis van het Vlaamse kabeldecreet (1987) dat het monopolie van de openbare omroep doorbrak: private televisie werd mogelijk. Het gros van alle Vlaamse mediagroepen zocht elkaar op en twee jaar later werd VTM boven de doopvont gehouden. Leo Neels zou als betrokken advocaat in heel dit gebeuren normaal gezien nooit echt in de schijnwerpers komen te staan. Een crisissituatie zorgde ervoor dat hij in 1989 de nieuwe directeur-generaal werd van het pas gestarte mediabedrijf. Het was even wennen: een zakenadvocaat die zich omturnt tot CEO en leiding geeft aan zo’n tweehonderd personen.

Met de herschikking van het aandeelhouderschap trekt hij zich einde 1993 terug als operationele man en blijft nog wel een paar jaar deel uitmaken van de raad van bestuur. Ook vandaag blijft hij nog betrokken in het medialandschap. Sinds 1991 maakt hij deel uit van de raad van bestuur van het persagentschap Belga. Sinds midden jaren negentig is hij ononderbroken voorzitter van de raad van bestuur van Belga.

Pillen

Na de VTM-episode zet hij in 1994 opnieuw de stap naar de advocatuur en wordt hij partner bij Loeff Claeys Verbeke. Hij zal er zo’n tien jaren blijven en ook de internationale schaalvergroting van het bureau meemaken en partner zijn bij Allen & Overy. Een headhunter komt aankloppen en in 2003 wordt hij algemeen directeur van de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, die hij herdoopt tot pharma.be. Op dat ogenblik zit de farmakoepel immers volop in een veranderingstraject waarbij ze zich wil herpositioneren. Leo Neels: “De reputatie van de sector was barslecht en mijn taak bestond erin om uit de schietschijfstand weg te geraken.” Voor de eerste keer werd iemand van buiten de sector aangetrokken: iemand die ervaring had met communicatie en media. De Out of the box-uitdaging trok hem aan. Leo Neels: “Als er een rode draad te ontdekken valt in al mijn doen en laten, is dat ik misschien altijd verandering heb geïnitieerd. Ik hou van change management. Ik hou ervan om dingen anders te bekijken, te heranalyseren. Vervolgens veranderen en beter trachten te doen.” Dat Neels de farma-uitdaging aangaat heeft ook met zijn roots te maken: “Mijn vader was apotheker. Dus ik ben opgegroeid tussen de pillen. Het was een beetje thuiskomen” lacht hij. Tot 2013 was hij de sterke man van pharma.be, een sector die goed is voor een tewerkstelling van 32.000 personen in ons land. Hiernaast is de farmasector onze grootste motor in de export en de grootste private investeerder in Research & Development van ons land (1,9 miljard euro per jaar).

Leve de media?

Communicatie, Public Relations, Media

Wat kan beter? Wat mogen we verwachten? Hoe zit het met de maatschappelijke invloed?
Sociale media, radio, tv, weekbladen en kranten ... we zijn er meer aan gehecht dan we willen toegeven. Tegelijk zijn we ook minder trouw: we werden zappers, ontrouwe surfers, zo mogelijk gratis gebruikers. En we werden alsmaar kritischer voor de media en de journalistiek. Fabriek Journalistiek brengt deze haat-liefdeverhouding in kaart: een kritische analyse, maar ook een pleidooi voor de relevantie van journalistieke opinies.

In het mediadebat is Leo Neels immers een vaak weerkerende stem die zijn stem durft te verheffen via zijn opiniebijdragen. Waarom? “In een democratie en een rechtstaat zijn informatie en media van enorm groot belang. Onze Belgische rechtstaat blinkt niet echt uit in goed bestuur. Hierdoor zijn het doen en laten van de media in ons land nog van groter belang.” Hij ziet vele positieve zaken: “Onze regisseurs en acteurs staan in Hollywood. Vlaanderen bulkt van talent en voert tv-formats uit. Kijk naar een groep als Studio 100, kijk naar Rock Werchter of het Sportpaleis. Ook in de journalistiek groeide de kwaliteit fenomenaal. Maar ook de mediocriteit nam toe. We hebben nog vele media in Vlaamse handen, maar blijft dat zo?”

België, fantastisch farmaland

België, Internationaal, Globalisering, Sectoren, Creativiteit, Innovatie, Trends, Beleid, Gezond Leven, Wetenschap

België behoort tot de wereldtop met zijn solidaire ziekteverzekering en gezondheidszorg. Dat weet iedereen. Maar de farmasector zelf is het best bewaarde geheim van België. Het is immers één van de weinige sectoren waarin België tot de absolute wereldtop behoort. Zo werden 5 op 100 “essentiële geneesmiddelen” in België uitgevonden en ook vandaag zijn de Belgische biomedische researchers van wereldklasse.

In België, fantastisch farmaland brengt Leo Neels een authentiek verhaal van meer dan tien jaar aan de top van de farmaceutische sector. Als insider heeft het hij het over de thema's van leven, ziekte en dood enerzijds en economische wetmatigheden anderzijds. Het resultaat is een genuanceerde lezing over geneesmiddel en markt, met aandacht voor de sterkten en zwakten van bedrijven en overheden.

No testimonial yet. Be the first!
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Frans, Nederlands