Laurent Ledoux

Spreker
De manager op blote voeten
Tranform organizations to transform society

Laurent Ledoux (1966) heeft zodanig veel gereisd en overal ter wereld gewoond en gewerkt dat het onbegonnen werk is om het op te sommen. Hij reisde de planeet rond om te leren leven en spreekt intussen zeven talen. Hij herstructureert nu bedrijven en organisaties om hun positieve impact op de maatschappij te vergroten!

"Deze manager op blote voeten" heeft voor grote bedrijven gewerkt, banken, openbare instellingen en NGO's. Hij ontwikkelde een unieke managementfilosofie door grote filosofen uit het verleden te lezen en die van heden te ontmoeten.

Laurent Ledoux kan lezingen geven in het Nederlands, Frans en Engels en ook in het Spaans, Italiaans, Portuguees en Duits.

Dorst naar onafhankelijkheid

Laurent Ledoux is geboren in Leuven en groeide op in een klein stadje vlakbij Namen met 4 broers en zussen. Al heel vroeg wilde hij op eigen benen staan en vroeg aan zijn ouders om op internaat te gaan in de abdij van Maredsous. Laurent is dan 9 jaar oud en houdt van het gemeenschapsleven. "We deden enorm veel sport. Er waren mensen van over de hele wereld: Ieren, Nederlanders, Congolezen enz." Het is daar dat Laurent "begint te leven" en zijn passie voor tennis ontdekt, een sport waarin hij aardig goed zal worden. Wanneer hij 10 is, zegt een vriend hem dat hij dokter wil worden. Laurent antwoordt: "Ik wil ook dokter worden. Geen dokter voor mensen, maar een dokter die de maatschappij beter maakt".

Dan gaat hij zelf reizen. Op zijn 12 jaar brengt hij drie maanden in een Ierse familie door. De vader van zijn vriendinnetje woont in Congo en zo belandt hij voor een vakantiejob in Afrika. Op zijn 16de doet hij zijn retorica over in de Verenigde Staten. "Mijn gastgezin woonde op een verlaten ranch in het midden van Californië. We hadden er dieren, je kon er altijd wel de handen uit de mouwen steken en op school was het elke dag feest."

Taalervaringen

Al heel vroeg voelde Laurent de drang om talen te leren en zo nieuwe culturen en nieuwe levensstijlen te ontdekken. Op de universiteit doet hij zijn kandidaturen in het Nederlands in Leuven, maar zijn licenties en zijn master in economie in Spanje en in Italië. Tijdens de vakanties werkt hij als vrijwilliger in Congo, Nicaragua, Mexico, Colombia, Argentinië en Brazilië.

Deze wens om steeds van her naar der te gaan en nieuwe dingen te ontdekken gaat niet over, ook niet wanneer hij aan zijn professionele carrière begint. Zo wordt hij voor zijn eerste job door AZG naar Mozambique gestuurd waar hij financieel en administratief verantwoordelijke is. Daarna werkt hij over heel Europa en voornamelijk in verschillende landen van de voormalige Sovjet-Unie waar hij herstructurerings- en privatiseringsprojecten van bedrijven beheert voor de Europese Commissie.

Laurent Ledoux reisde, studeerde en werkte zo tijdens zijn studies en zijn carrière in meer dan 50 landen over alle continenten. Het belangrijkste voor hem was "dat hij heeft leren leven op het ritme van andere culturen en de wereld uit een ander oogpunt heeft leren bekijken. Naast mijn familie is dat mijn grootste rijkdom". Om zich te herbronnen doet Laurent Ledoux vaak aan sport (joggen, fietsen, tennissen), ontmoet hij filosofen en spirituele meesters op seminaries die hij organiseert voor de vereniging die hij leidt (www.philoma.org) en beluistert hij jazz of heilige muziek.

De maatschappelijke behoefte als prioriteit

Laurent Ledoux leidt zijn carrière "zonder een precies plan maar met een rode draad: organisaties die zelf een maatschappelijke impact hebben, helpen en begrijpen". Daarom schippert hij tussen het openbare en de privé, tussen banken als ING of BNP Paribas Fortis en grote instellingen als de Europese Commissie of vandaar de voorzitterschap van de FOD Mobiliteit. Voor Laurent Ledoux dienen de twee sectoren, en zelfs de verenigingswereld, radicaal te evolueren om het hoofd te kunnen bieden aan de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Ze kunnen volgens hem trouwens heel wat van elkaar opsteken.

Zijn sterkste overtuiging: winstmaximalisatie moet niet het voornaamste doel zijn, en is per definitie niet het voornaamste doel van een bedrijf. Winst is uiteraard noodzakelijk, maar het voornaamste doel moet bestaan uit en bijdragen aan de noden van de maatschappij, waarbij een werkomgeving wordt gecreëerd waarin medewerkers kunnen groeien en zich ontplooien, en niet alleen ten gunste van het bedrijf, maar ook voor zichzelf. Net dankzij de creatie van zulke werkomgevingen wordt Laurent door sommige medewerkers "de manager op blote voeten" genoemd. Laurent Ledoux loopt soms blootsvoets op het werk. "Een manier om beter in contact met de aarde te staan, een erfenis van mijn verblijf in Afrika."

Inderdaad. Laurent Ledoux staat met zijn twee voeten goed op de grond. En met zo'n parcours en een dergelijke filosofie heeft deze man zonder twijfel heel wat lessen te delen.

Het bedrijf bevrijd: hoe bereid je je voor als leider?

Ondernemers, HR, Bedrijfscultuur, Leiderschap, Strategie, Management, Motivatie, Topmanagers, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We hebben het vandaag de dag vaak over ‘het bedrijf 2.0’: meer samenwerking, minder hiërarchie. In één woord: bevrijd. Maar er wordt te weinig gesproken over de persoonlijke verandering die de leidinggevenden van de bedrijven op vlak van hun geweten dienen te ondergaan zodat ze hun organisatie net degelijk onder handen kunnen nemen. Deze conferentie/seminarie (die uitgediept kan worden in verschillende modules) stelt een benadering voor om zo'n persoonlijke transformatie in goede banen te leiden.

De intelligentie van de natuur: kan zij een revolutie teweegbrengen binnen het management?

Ondernemers, Globalisering, HR, Bedrijfscultuur, Leiderschap, Strategie, Management, Motivatie

"Het merendeel van onze problemen is een gevolg van de kloof tussen onze manier van denken en het functioneren van de natuur" (Gregory Bateson, filosoof en etholoog). Vertrekkende uit deze vaststelling heeft deze conferentie als doel de natuur in vraag te stellen en te praten over de lessen die we er uit zouden kunnen trekken om onze bedrijven en instellingen zo goed mogelijk te beheren.

Maar goede deugd, wie is de verantwoordelijke?

Ondernemers, Globalisering, Leiderschap, Strategie, Management, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Denken over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bedrijven.
Het ziet ernaar uit dat de globalisering de macht van de bedrijven vergroot terwijl ze net de controlemiddelen van de staten verkleint. Deze herverdeling van machten blijkt de verantwoordelijkheden opnieuw te definiëren. Hebben bedrijven als enige missie het maken van winst of moeten ze ook andere taken op zich nemen ten opzichte van hun werknemers, het milieu en de landen waar ze actief zijn of meer algemeen de mensen waar ze een invloed op hebben? Wat is nu juist de aard van deze verantwoordelijkheden: moreel, juridisch, politiek? Hoe kunnen ze bewerkstelligd worden en door wie? En in dit geheel: waar begint en eindigt mijn persoonlijke verantwoordelijkheid? Hoe kan ik en moet ik ze uitoefenen?

Welk management voor de maatschappij van morgen?

België, Internationaal, Globalisering, Globalisering, HR, Bedrijfscultuur, Leiderschap, Strategie, Management, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Filosofie, Spiritualiteit, Religie

Onze maatschappijen en bedrijven worden stevig door elkaar geschud.
Het is waarschijnlijk nog niet mogelijk om zich de impact van al deze schokken tezamen in te beelden. Zou het niet wat naïef zijn om te denken dat we ze het hoofd zullen kunnen bieden zonder op z'n minst gedeeltelijk de denk- en managementmethodes in vraag te stellen die tot hun ontstaan hebben bijgedragen? Wordt het niet meer dan hoog tijd dat we onze modellen in vraag stellen, duidelijke en relevante vragen beginnen stellen om alternatieve antwoorden of benaderingen uit te denken om het onbekende in alle sereniteit aan te kunnen, om een toekomst te creëren waar we allen achter staan in plaats van er een te ondergaan waar we bang van zijn? En op wie zouden we hiervoor beter beroep kunnen doen dan op filosofen wiens onderzoek wel eens een nieuw licht zou kunnen werpen op onze managementpraktijken?

Leiderschap zonder makkelijke antwoorden

Leiderschap, Strategie

Denken over het leiderschap van morgen.
Met behulp van praktische gevallen geïnspireerd op Ronald Heifetz (Harvard) wil deze conferentie/seminarie deelnemers helpen een leiderschapsstijl aan te nemen die hun teams aansporen initiatieven te nemen in plaats van een volggedrag te vertonen.

Ethische verbeelding

Leiderschap, Strategie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

hoe gewetenszaken ons onszelf leren kennen en in welke mate ze belangrijk zijn voor de manager van vandaag.
Aan de hand van praktische gevallen geïnspireerd op Joseph Badaracco (Harvard) heeft deze conferentie/seminarie als doel deelnemers erbij de helpen bewuster te worden van de ethische dilemma's waarmee hun organisatie geconfronteerd kan worden en waar ze later degelijk iets mee zullen zijn, zowel op persoonlijk als op organisatorisch vlak.

Filosofie: de beste vriend van de manager?

Business & Management, HR, Bedrijfscultuur, Leiderschap, Strategie, Management, Filosofie, Spiritualiteit, Religie

Het huidig kapitalisme zit vandaag de dag in een diepe crisis. Het zijn dus de filosofen op wie meer en meer beroep wordt gedaan om ter hulp te schieten en de fundamenten van ons economisch systeem en onze managementpraktijken heruit te denken.
Deze conferentie kaart aan wat de managers kunnen leren uit reflectie samen met filosofen maar ook wat de filosofie kan winnen bij het denken over management.
Meer dan ooit heeft onze maatschappij nood aan een constructieve dialoog tussen filosofen en managers.

Change management: hoe begin je aan de 'bevrijding' van je organisatie?

Creativiteit, Innovatie, Leiderschap, Strategie

De ‘bevrijding’ van organisaties volgens de beginselen van Getz, Laloux, Semler of Bakke trekt meer en meer organisaties aan. Laurent Ledoux heeft deze beginselen met succes ingevoerd bij een grote bank, en is nu bezig met hetzelfde bij een administratieve openbare dienst van meer dan 1.000 ambtenaren. In deze conferentie of dit seminarie geraakt u met praktische voorbeelden vertrouwd met de fundamentele uitgangspunten van de ‘bevrijding’ van een onderneming. Bovendien is het een gelegenheid om na te denken over de beste manier om de dynamiek van verandering in uw eigen organisatie op gang te krijgen, een dynamiek die uw eigen personeel zal stimuleren om zelf initiatief te nemen.

No testimonial yet. Be the first!
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Frans, Nederlands