Jef Vuchelen

Spreker
Verhelderende kijk op meest complexe thema’s
Volgt actualiteit met veel zin voor kritiek

De Nationale Bank? Kan best verdwijnen. Weg met die honderden aftrekposten op uw belastingbrief; één vlaktaks volstaat. Als mede-“uitvinder” van de notionele intrest is Jef Vuchelen (1947) nog nooit bang geweest om heilige huisjes aan te vallen. Hij verstaat de kunst om zijn standpunten over ingewikkelde economische materies uit te leggen in begrijpbare taal.

Als spreker put Jef Vuchelen rijkelijk uit de schat van kennis die zijn indrukwekkende carrière hem opleverde. Daarbij gaat hij geen thema uit de weg: het falende overheidsbeleid, de hebzucht van de banken, zwart geld, vermogensverdeling of de pensioenproblematiek in al zijn facetten. Met zijn diepgaande, maar steeds verstaanbaar gebrachte, analyses imponeert hij zijn publiek.

Geen gewone mening

Al met zijn doctoraat in 1971 over een econometrisch monetair model voor België maakte Jef Vuchelen duidelijk dat hij geen professor is die graag in zijn ivoren toren blijft. Met meer dan tien boeken en honderden artikels en columns op zijn naam, en via zijn tweewekelijks economisch-financieel actualiteitenmagazine op Actua-TV stimuleert hij het maatschappelijk debat. Zijn ervaring als docent econometrie, overheidsfinanciën en Europese integratie zorgen dat hij als spreker garant staat voor een boeiende en degelijk onderbouwde argumentatie.

Eerste minister Wilfried Martens dreigde er ooit mee hem een proces aan te doen omdat hij de Belgische frank in gevaar bracht. Het zegt iets over de waarde die aan de mening van Jef Vuchelen wordt gehecht.

Academicus

Als student maakte de jonge Jef Vuchelen het einde van de jaren zestig mee. Hij studeerde in 1969 af als licentiaat economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, en voltooide twee jaar later een Speciale Licentie in Econometrie. Terwijl anderen van zijn generatie de maatschappij wilden veranderen via de politiek, koos Vuchelen voor de academische vrijheid die de Brusselse universiteit hem bood. Maar met zijn ideeën beïnvloedde hij wellicht meer studenten en politici dan veel van zijn generatiegenoten.

Na de verdediging van zijn doctoraatsproefschrift over een nieuw econometrisch model voor België, studeerde hij nog een jaar economie aan de gerenommeerde University of Chicago, wereldwijd de grootste leverancier van Nobelprijswinnaars Economie. Jef Vuchelen keerde in 1975 terug naar de VUB, eerst als docent, en vanaf 1981 als gewoon hoogleraar. Zijn intellectuele bekwaamheden maakten dat hij werd aangezocht om in 1979 wetenschappelijk coördinator van het Vlaams Wetenschappelijk Congres te worden.

Zijn wetenschappelijke kunnen vierde de Kampenhoutenaar bot als lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Economie en Management, en als hoofdredacteur voor het Maandschrift voor Economie. Als European Editor gaf hij twaalf jaar lang mee vorm aan de gerenommeerde “Economic Forecasts” van New Holland. Als Correspondent World Economic Climate werkt hij in opdracht van het gerenommeerde Ifo Institute for Economic Research mee aan de World Economic Survey. Hij was van 1983 tot 2002 ook professor aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

De essentie van de kredietcrisis

Zijn puntig geformuleerde argumenten maken Jef Vuchelen ook een veelgevraagde commentator bij de economische actualiteit. Zo was hij lid van de redactieraad van het economisch weekblad Trends, zes jaar lang columnist bij De Morgen, en intussen opnieuw bij Trends. Met Actua-Vuchelen, een veertiendaags magazine op Actua-TV, brengt hij al sinds 2005 zijn visie over de economische en financiële actualiteit rechtstreeks bij u in de huiskamer. Ook in zijn boek “Kredietcrisis – de essentie” verduidelijkt hij in eenvoudige bewoordingen oorzaken en gevolgen van de crisis die vanaf eind 2008 de wereld in zijn greep hield.

VIVES

Als lid van het wetenschappelijk comité stuurde hij drie jaar lang ook mee de denktank Vives. Jef Vuchelen weegt intussen al bijna vier decennia lang op het economisch denken in dit land. Dat levert hem hoge noteringen op in de ranglijst van de meest invloedrijke Belgische economen.
Privatiseringen

Al is hij niet altijd mals voor de overheid, toch trekken gerenommeerde openbare instellingen geregeld aan zijn mouw om belangrijke functies in te vullen. Hij was lid van de Hoge Raad voor Financiën, van de beheerraad van het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën, van het Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat, en van de Hoge Raad voor Statistiek.

Vlaanderen

Begrotingsminister Guy Verhofstadt benoemde hem in 1986 tot voorzitter van de werkgroep Privatiseren. “Verhofstadt dweepte met Thatcher, maar het thema was toen nog niet rijp”, concludeerde Vuchelen achteraf. Werk genoeg evenwel: ook als voorzitter van de Schuldcel, lid van de Indexcommissie van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van de Werkgroep Wijzen RTT en van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid bleef hij trachten de Belgische staatshuishouding in goede banen te sturen. Zo ondertekende hij in 2006 mee het fameuze Manifest voor een Zelfstandig Vlaanderen in Europa van de denkgroep In De Warande.

Ook op Vlaams niveau was hij actief, als lid van de Vlaamse schuldcel, van het adviescomité van het Vlaams Pensioenfonds, en van de Kroonraad van Unizo. Hij is sinds 2005 lid van de Expertencommissie Financiële Transfers, en adviseur bij het Vlaams Pensioenfonds en Vlaams Zorgfonds.

De eurocrisis - helder uitgelegd

Europa, Globalisering

De economische crisis die eind 2008 toesloeg, ontaardt steeds meer in een geloofwaardigheidstest voor de Europese constructie. Het kapseizen van systeembanken, zoals Dexia in België, plaatst de verschillende overheden voor zware problemen. De schuldherschikking die Griekenland kreeg, en de mogelijke exit van de Hellenen uit de eurozone, dwingen Europa om verder te werken aan een deugdelijk financieel bestuur. Verdere politieke integratie wordt steeds meer een must. Meer samenwerking kan ook dichter bij huis: hebben België, Nederland en Luxemburg nog elk een aparte Nationale Bank nodig? Jef Vuchelen pleit alvast voor een fusie. Weinigen zijn beter geplaatst om oorzaken en gevolgen van de economische malaise te duiden.

Kan u morgen nog met pensioen?

België, Internationaal, Globalisering, Beleggen

De Europese Commissie kijkt steeds wantrouwiger naar de Belgische overheid. Reden: volgens een rapport van Europese experts zal ons land binnen enkele jaren met één van de zwaarste vergrijzingskosten kampen binnen de hele Unie. Het demografisch plaatje toont onrustwekkend: terwijl er tegenover elke 65-plusser nu vier actieve leden van de beroepsbevolking staan, zullen er in 2060 slechts twee actieven zijn voor elke gepensioneerde van 65 jaar en ouder. De oplossingen zijn al ettelijke jaren bekend: langer werken, het einde van de brugpensioenen. Het hangt samen met beheer van de Belgische staatsfinanciën. Jef Vuchelen schreef al in 1990 een boek met als titel “Hebben de Belgische overheidsfinanciën nog een toekomst?” Ruim twee decennia later blijft de vraag even pertinent, net als de antwoorden van Jef Vuchelen.

Weg met de belastingen! Pleidooi voor een vlaktaks

België, Internationaal, Globalisering

Eén van de grote ergernissen van het Belgische bedrijfsleven is het hoge tarief van de vennootschapsbelasting. Steeds meer bedrijven zien in dat de vele fiscale aftrekken alleen een slechte compensatie vormen voor dat probleem, en integendeel hooguit voor een herverdeling van de fiscale lasten in het voordeel van grotere bedrijven zorgen. Jef Vuchelen stond eerder al mee aan de wieg van de notionele intrestaftrek, een maatregel die, hoewel door de vakbonden gecontesteerd, toch veel positieve economische gevolgen ressorteerde. Maar de huidige fiscaliteit blijft het economisch gebeuren vertekenen en verkeerde signalen versturen. Dus gaat Jef Vuchelen een stap verder, en pleit voor een vlaktaks, die de nood aan fiscale aftrekken vermindert, en de kosten vermijdt voor het speuren naar de gaatjes in de fiscale wetten. De praktische gevolgen kan hij u perfect uitleggen.

No testimonial yet. Be the first!
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Nederlands