Jean Van Marcke

Spreker
Business is oorlog – hoe win je jouw oorlog?
Ervaren ondernemer met academische visies

Jean Van Marcke (1937) is een internationaal gewaardeerd expert inzake strategie en leiderschap. Opvallend hierbij is dat hij militaire strategie toepast op de ondernemerswereld. Niet enkel theoretisch kan hij zijn expertise staven. Hij wist de industriële sanitaire groep Van Marcke – met het bekende zeepaardje als logo - op te werken tot Belgische marktleider.

Jean Van Marcke behoort tot de tweede generatie van een West-Vlaamse ondernemerdynastie. Zijn vader richtte in 1929 een groothandel in sanitair op. Na zijn studies handelswetenschappen komt Jean Van Marcke in begin jaren zestig in het familiebedrijf. In 1970 neemt hij de algemene leiding van het bedrijf op zich. Op zijn aansturen klimt de omzet van ongeveer 6 miljoen naar 425 miljoen euro.

Oorlog

De activiteiten van de firma waren voordien beperkt tot sanitair, metaal en pompen, tot de verwarmingsmarkt in 1965 boomde. Jean Van Marcke zag zijn kans schoon en stortte zich op de verspreiding van verwarmingsapparatuur. In Trends zei hij daarover: “We stonden op een nieuwe markt en die oorlog moest worden gewonnen.”

Met succes, onder het bewind van Jean Van Marcke werd het bedrijf omgeturnd van een lokale verdeler tot de absolute nummer één in België. Maar Van Marcke richtte zich niet enkel op het nationaal grondgebied, ook de Europese markt en de Verenigde Staten werden aangevallen. Hij zetelde in de raad van bestuur van de Groep Van Marcke tot hij in 1997 ontslag nam. Interne familiale twisten over de te volgen strategie zorgden voor zijn vertrek. Jean Van Marcke: “Je moet intellectueel consequent zijn met jezelf. Als je vindt dat het strategisch niet de goede richting uitgaat met het bedrijf, moet je conclusies trekken. Je moet daar geen cinema over maken. Ik geloof niet in dynastieën en je mag daar niet veel emoties over hebben.’

Captain of Industry

Naast zijn realisaties met het familiebedrijf houdt deze captain of industry er nog een indrukwekkend CV op na. Zo doceerde hij jarenlang strategisch management aan de universiteit van Rijsel en aan de Vlerick Management School. In Trends: “Militaire Strategie bestaat al 4.000 jaar, business strategy amper 40 jaar. Oorlogsstrategie kun je perfect toepassen op bedrijfsstrategie. Als bedrijfsleider en bestuurder stelde ik mezelf telkens de vraag welke oorlog ik wou winnen.”

Samenbrengen

De rode draad doorheen het leven van Jean Van Marcke is zijn onstuitbare drang om te ‘federeren’. Hij streeft ernaar om mensen, organisaties of instituties samen te brengen om dingen te realiseren. Begin jaren negentig werd Jean Van Marcke voorzitter van de Kamer van Handel en Nijverheid van Kortrijk. Zijn ultieme doel was om de zes West-Vlaamse Kamers van Koophandel onder één dak te brengen. Het heeft hem tien jaar bloed, zweet en tranen gekost, maar uiteindelijk slaagde hij in 2002 in zijn opzet.

Dromen, denken, durven, doen en… doorzetten

‘Dromen denken, durven, doen en doorzetten’, dat is het mantra van Jean Van Marcke. Eén van zijn dromen was de oprichting van de investeringsvennootschap Lessius in 1988. Lessius had als doel om Vlaamse vermogens te bundelen. Het lukte en Lessius speelde meteen na haar oprichting een cruciale rol in de verdediging van de Generale Maatschappij tegen de raid van de Italiaan Carlo De Benedetti. Tot 2002 was hij er voorzitter van de raad van bestuur.

In 1989 wordt Van Marcke benoemd tot voorzitter van de algemene raad van de Vlerick Management School. Ook hier streeft hij van meet af aan naar samenwerking. Hij stapte naar de rectoren van de universiteiten van Leuven en Gent met de boodschap: “Gaan we dan weer verder doen met de typische Vlaamse versnippering met een businessschool in iedere Vlaamse stad of maken we er één topschool van?” Hij slaagt in zijn opzet en van een Belgische businessschool groeit Vlerick uit tot de internationale top.

Klappen van de zweep

Eveneens in 1989 komen een twintigtal ondernemers uit alle hoeken van het land samen om na te denken over de Belgische economie en hoe het daarmee verder moet. De bijeenkomst vindt plaats op initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de leden dopen zichzelf tot de Ekonomische Kring. Jean Van Marcke wordt de eerste voorzitter van deze denktank en zal dit bijna tien jaar blijven.

Jean Van Marcke weet wat ondernemen is en kent als geen ander de sterktes en zwaktes van een onderneming in familiale handen.

Als academicus heeft hij de expertise in huis om de theorie en de praktijk van het zakenleven met elkaar te verbinden. Omdat hij dit alles aftoetst aan militaire strategie maakt hem een zeer boeiend spreker.

Business is oorlog

Leiderschap, Strategie, Verkoop & Klantenservice

Midden jaren zestig werden Vlaamse bedrijven nog op dezelfde manier gerund als de gemiddelde boerderij. Stilaan groeide het besef dat er op een andere manier moest worden gemanaged. De SWOT analyse, die de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een bedrijf in kaart brengt, was daarvoor een handig middel. Toch ontbrak hieraan nog een belangrijk element, namelijk ‘de kracht van macht’. Er dient rekening te worden gehouden met de onderlinge strijd tussen bedrijven om hun positie op de markt te bepalen. Jean Van Marcke kiest er vanuit zijn eigen ervaring en onderzoek resoluut voor om militaire strategie toe te passen in het bedrijfsleven. Hij stelt dat de beste voorbeelden van snelle besluitvorming te vinden zijn in de oorlogsvoering.

Tijdens zijn lezing vertaalt Van Marcke militaire strategieën naar bruikbare processen voor moderne bedrijfsvoering.

“De lezing van Jean Van Marcke was uitstekend en de vele anekdotes maakten het nog boeiender. Jean Van Marcke weet zijn verhaal zo te brengen dat je wel uren naar hem zou kunnen luisteren.”

Kelly Haes - Event coördinator BFO Shaping & securing family assets
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Frans, Nederlands