Hans Diels

Spreker
De wereld gaat door een periode vol geopolitieke turbulentie
Hoe maken we ondernemers en samenleving hiertegen weerbaar?

Hans Diels (1980) is zelf ondernemer, en een gepassioneerd spreker over geopolitiek. Hij neemt u mee doorheen de grote trends die de wereld veranderen en gaat dieper in op de impact die zij zullen hebben op ons als burgers en als ondernemers. Hij toont aan hoe Brexit, Trump en de stijgende internationale spanning deel uitmaken van enkele grote bewegingen en slechts de voorbode zijn van een nog grotere turbulente geopolitieke periode. Met veel vuur gidst hij u door een wereld in volle verandering.

Passie voor internationale politiek

Reeds in de humaniora was Hans gebeten door internationale politiek. De omverwerping van de muur, de val van de communistische regimes in Oost-Europa en het uitbreken van de eerste Golfoorlog legden de basis voor zijn passie. Hij begint dan ook aan een opleiding Politieke Wetenschappen aan de KULeuven die hij voltooit met grote onderscheiding. Nadien specialiseert hij zich verder in internationale politiek in Louvain-la-Neuve.

De praktijk

In zijn professionele carrière zet hij zijn kennis in de praktijk om, eerst in het Belgische parlement waar hij onder meer de commissie globalisering volgt. Nadien werkt hij op de Amerikaanse Ambassade en voert daar studies uit voor de Amerikaanse missies bij de EU en de NAVO. Intussen vijlt hij zijn economische kennis bij via het External Programme van de London School of Economics. Aan de universiteit focust hij zich enkele jaren op de omstandigheden die internationale samenwerking doen slagen of mislukken, en gaat dan aan de slag bij Buitenlandse Zaken als Belgisch vertegenwoordiger in het Handelsbeleidscomité rond diensten en investeringen. Tenslotte komt Diels bij het ondernemersplatform ETION terecht, dat toen nog VKW heette. Daar begeleidt hij o.a. groepen rond internationaal ondernemen en trends en schrijft er nota’s rond de impact van geopolitiek op middelgrote ondernemingen.

Geopolitieke trends watchen

Door dag in dag uit in contact te komen met ondernemers, geraakt Hans overtuigd dat hij zijn passie voor geopolitiek moet omzetten in een onderneming. Hij richt GeoTrends op, het eerste Belgische bedrijf dat ondernemers helpt om zich voor te bereiden op geopolitieke shocks.
De steeds complexere internationale situatie en de onzekerheid die hiermee gepaard gaat, doet bij veel ondernemers de vraag rijzen hoe ze in hun strategie rekening kunnen houden met potentiële geopolitieke shocks. De Russische sancties na de annexatie van de Krim, gevolgd door de Brexit en het Trump-presidentschap versterken deze onzekerheid verder en doen de vraag naar het ontleden van geopolitieke trends sterk toenemen.

Ondernemers weerbaar maken

Tot voor kort was de expertise om zich te wapenen tegen geopolitieke gebeurtenissen enkel beschikbaar voor multinationale ondernemingen. Brexit en de Russische sancties maakten duidelijk dat ook kleinere Belgische en Nederlandse ondernemingen zwaar getroffen kunnen worden door geopolitieke shocks. Met GeoTrends wil Hans ook hen weerbaarder maken door via geopolitieke scenario-oefeningen hun strategie te optimaliseren.

Politieke volatiliteit: actuele conflicten en hun impact

Samenleving & politiek, België, Europa, Internationaal, Globalisering, Globalisering, Leiderschap, Strategie, Geschiedenis, Amerika, Azië, Rusland, Midden-Oosten

Politieke volatiliteit, geopolitieke trends, actuele conflicten en hun impact op markten en toeleveringsketens.

In deze presentatie geeft Hans Diels weer hoe er steeds meer politieke volatiliteit ontstaat en hoe dit zijn weerslag heeft op de markten en toeleveringsketens van bedrijven. Hij zoemt in op de belangrijkste trends en hoe deze een impact zullen hebben op zowel de opportuniteiten als de risico’s voor bedrijven. Met levendige voorbeelden uit de recente headlines en een blik op de toekomst illustreert hij hoe in de toekomst de interactie tussen politiek en markten alleen zal verhogen en waarom bedrijven dit mee moeten nemen in hun strategie.

The Frontier of Growth

Samenleving & politiek, België, Europa, Internationaal, Globalisering, Veiligheid, Globalisering, Leiderschap, Strategie, Geschiedenis, Europa, Afrika, Amerika, Azië, Rusland, Midden-Oosten, Wereld

Nieuwe economische kansen in het meest dynamische deel van de wereld.

Zoals de frontiersmen in het Wilde Westen op zoek gingen naar fabelachtige kansen maar ook geconfronteerd werden met enorme risico’s, zo zijn er in de snelst groeiende landen van de wereld enorme kansen te grijpen. In deze presentatie toont Hans Diels hoe landen als Ethiopië, Rwanda, Bangladesh, Myanmar en Laos enorme perspectieven bieden voor de bedrijven die hier naar toe willen trekken. Hij gaat in op hoe in deze landen de politieke omgeving nog een enorme impact heeft op de economie en hoe bedrijven dit in kaart kunnen brengen.

"“I had the pleasure of listening to Hans at a joint Brexit event by VIB/PICS/CSCMP Benelux in the Port of Zeebrugge in October 2017.
He combines in-depth political understanding with clever business analysis and as such contributed greatly to this event.”

Sven Verstrepen - Ahlers

“Eén van de voornaamste zaken die ik vaststelde is dat in de groep de link tussen geopolitiek en de potentiele impact op onze bedrijven duidelijker is geworden.
Zelfs mensen die er mee in aanraking kwamen/invloed van ondervonden, zien nu helderder dat de internationale politiek wel degelijk consequenties heeft tot op het lokaal ondernemersniveau.”

Peter Coopman - Bestuurder Think2Act nv
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Nederlands