Guy Wollaert

Spreker
Manager met internationale achtergrond en toekomstgerichte blik.
Een les in disruptief en innovatief denken.

Gentenaar Guy Wollaert (1959) werkte de voorbije 30 jaar in vier continenten. Meer dan 20 jaar was hij verbonden aan The Coca-Cola Company. Als hoofd innovatie was hij bij ’s werelds bekendste frisdrankenreus verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, supply chain, en de wereldwijde innovatiestrategie.

In 2015 verliet hij de Amerikaanse multinational. Nu brengt hij start-ups en gevestigde bedrijven samen: "Als grote bedrijven en start-ups leren samenwerken, krijg je vuurwerk. Enerzijds verander je de cultuur in de grote 'corporate', anderzijds geef je de start-up toegang tot een markt die hij anders nooit zou bereiken."

Architect

Van opleiding is Guy Wollaert architect (Sint-Lucas, Gent). Na zijn studies vertrok hij naar Zuid-Afrika, op zoek naar interessante ervaring. Het is de rode draad in zijn leven: je comfortzone durven verlaten op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Hij begeleidde er grote bouwprojecten voor een vijftal verschillende projectontwikkelaars. In die zeven jaar heeft hij geleerd om zich voortdurend aan te passen aan een nieuwe werkomgeving. "Een aanrader in het begin van je carrière," vindt Wollaert, "omdat je dan veel over jezelf leert, je sterke én zwakke punten."

Eindeloze nieuwsgierigheid

In de jaren negentig ging hij aan de slag bij The Coca-Cola Company. Eerst in Brussel, later in groeilanden als Singapore, Indonesië en Japan. Uiteindelijk ook in het hoofdkantoor in Atlanta (VS), waar hij lid werd van het directiecomité en chief technical and innovation officer.

Zij takenpakket was gigantisch: innovatie, research & development, aankoopstrategie, supply chain, en de kwaliteitscontrole van de 2 miljard consumpties die de frisdrankenreus dagelijks verkoopt in 208 landen. In de eerste 70 jaar van zijn bestaan was er alleen Coca-Cola, nu brengt het bedrijf 500 merknamen op de markt in 3500+ varianten.

Dat kan alleen als je innovatief denkt en dat betekent: vaste ideeën en waarden altijd ter discussie durven stellen. "Bij veel consumentenbedrijven blijft innovatie beperkt tot marketing- en product- en verpakkingsinnovatie. (...) Als je naar de toekomst kijkt, is die aanpak te nauw. Innovatie gaat over het herdenken van de organisatiestructuur, verdienmodellen en de bedrijfscultuur. (...) Je moet experimenteren, maar dat ligt vaak buiten de comfortzone van gevestigde bedrijven. Ik geloof in eindeloze nieuwsgierigheid." (De Tijd, 11 juni 2016)

Guy Wollaert is een topmanager met een uitgesproken visie op hoe onze kleine en grote bedrijven er in de toekomst moeten uitzien. Hij denkt internationaal, duurzaam, vanuit de toekomst en altijd out-of-the-box.

Geen goud zonder grijs

Internationaal, Globalisering, Business & Management, Diversiteit, Creativiteit, Innovatie, Management, Marketing, Topmanagers, Verkoop & Klantenservice, Inspirerend

Onze wereld verandert elke dag en polariseert zienderogen. Conflicten borrelen op, tegenstrijdige meningen gaan in discussie, beschavingen botsen – we zitten in een tijdperk vol tegenstrijdigheden. We denken en reageren extremer en balanceren vaker op het scherp van de snee. We zien dit gebeuren in de polariserende politiek, de verlagende tolerantie tussen religies, en in de wereld van opinies in de sociale media op allerlei vlakken, zij het gezondheid, sport of ook innovatie.
Nochtans is het fout om alleen maar naar die tegenpolen te kijken, want het goud – de echte toegevoegde waarde – zit meestal in het midden, in de vele grijze tonen tussen die twee uitersten. Tussen zwart en wit ligt een onontgonnen wereld.
Organisaties moeten anders leren denken en op zoek gaan naar wat er in die tussenwereld beweegt. De CEO’s van morgen zijn daarom vooral chief exploration officers, op zoek naar de juiste balans. Zij exploreren met een open geest, en met de capaciteit om empathisch te luisteren en te zoeken naar de juiste tonen grijs.
Guy Wollaert past deze denkwijze toe op de wereld van innovatiestrategie en illustreert zo de waarde van die aanpak.

Bent u al klaar voor een portie disruptie?

Internationaal, Globalisering, Diversiteit, Ondernemers, Creativiteit, Innovatie, Leiderschap, Strategie, Management, Topmanagers, Creativiteit, Innovatie, Trends, Gedurfd

De wereld is aan de durvers. Disruptief denken is een weg om te innoveren en toch het DNA van uw bedrijf te bewaren. Business is een avontuur voor wie risico’s wil nemen. Is uw bedrijf daar klaar voor?
Disruptief denken is denken vanuit de toekomst. Daarvoor moet je je comfortzone durven te verlaten. Je inbeelden in een wereld die nog niet bestaat, ook al is exploreren hoe die betrekking heeft op wat je nu doet, niet altijd gemakkelijk.
Voorbeelden genoeg: Netflix is de grootste bioscoop ter wereld geworden, zonder één filmzaal te bezitten. Uber is het grootste taxibedrijf, zonder over één auto te beschikken. Disruptieve denkers zijn de broedcellen voor levensvatbare bedrijven en organisaties. Als grote bedrijven en start-ups leren samenwerken kan er veel disruptiefs gebeuren.
Guy Wollaert koos binnen Coca-Cola voor een disruptieve aanpak, en gaat nu met andere bedrijven op zoek naar mogelijke disruptieve platformen. Hij vertelt welke skills en attitudes daarvoor nodig zijn.

Onze definitie van succes moet anders

Internationaal, Globalisering, Klimaat, Milieu, Energie, Overheid, Samenleven, Creativiteit, Innovatie, Gedurfd, Architectuur

Guy Wollaert blikt terug op zijn persoonlijke geschiedenis om het begrip succes te herdefiniëren. Tijdens zijn opleiding tot architect in Gent (in de jaren zeventig en tachtig) was de stad het slachtoffer van bouwpromotoren die alleen oog hadden voor winstmaximalisatie, nooit voor de historische context van de stad of voor de woonkwaliteit van de bewoners. Prachtige historische gebouwen moesten wijken voor anonieme flatgebouwen. De stad zou uit deze geschiedenis harde lessen trekken ...

Later, toen hij een studie maakte van Ghardaia, in de Algerijnse Sahara, kwam Guy Wollaert voor het eerst in aanraking met de tegenpool van deze winstbeluste aanpak: namelijk een duurzame en symbiotische kijk op bouwen en wonen – voor individu en gemeenschap. Daarin gaan sociale waarden, een bekommernis om het milieu en economische leefbaarheid hand in hand.

Onze definitie van succes moet anders. Je kunt niet oneindig blijven groeien en meer winst maken in een wereld met beperkte grondstoffen. Precies daarmee zijn we nu vooral bezig. We moeten onze businessmodellen en innovatieprocessen richten naar de oplossingen waarbij we de grondstoffen continu hernieuwen. Guy Wollaert weet hoe het anders kan, en hoe hij het projectmatig anders deed bij Coca-Cola. Succes zal duurzaam zijn, of zal niet zijn.

Holistische innovatie

Internationaal, Globalisering, Klimaat, Milieu, Energie, Creativiteit, Innovatie, Motivatie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Gedurfd, Persoonlijke Ontwikkeling, Architectuur, Research

In deze keynote introduceert Guy Wollaert een nieuwe en holistische definitie van innovatie. Hij kijkt daarbij terug op zijn ervaring bij Coca-Cola, vanuit een theoretische én praktische invalshoek.
Hij toont aan hoe innovatie holistisch en inclusief kan en moet worden aangepakt. De tijd waarin elke afdeling van een bedrijf of organisatie achter gesloten deuren innovatieve projecten uitwerkt is voorbij. Binnen een bedrijf komt het erop aan om innovatieve netwerken uit te bouwen en innovatieplatforms te bouwen die alle niveaus van een organisatie doorkruisen.

Guy Wollaert bekijkt en legt uit hoe zulke innovatieve netwerken in uiteenlopende industrietakken kunnen opgezet worden en hoe bedrijven hun externe ecosysteem kunnen verbreden.
Hij introduceert ook het concept “The House of Innovation”: een framework waarbinnen die holistische innovatie kan opgebouwd en beheerd worden. En hij staat stil bij de rol van de architect van dat ‘huis van innovatie’, de rol van de ‘chief innovation officer’.

No testimonial yet. Be the first!
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Nederlands