Andries Van den Abeele

Spreker
De man die Brugge een facelift gaf
Voor wie de loge geen geheimen kent

Dat Brugge vandaag Unesco-werelderfgoed is, is toch grotendeels te danken aan Andries Van den Abeele (1935). Deze voormalige ondernemer en politicus is tevens de auteur van ‘De Kinderen van Hiram’, een spraakmakend boek over vrijmetselarij.

Als geboren en getogen Bruggeling was Van den Abeele al van kindsbeen af geïnteresseerd in de monumenten en de geschiedenis van zijn geboortestad. Van den Abeele studeerde letteren en wijsbegeerte aan de universiteit van Namen. Toen hij begin jaren zestig in het werkveld stapte, werd hij geconfronteerd met heel wat monumenten die ineens verdwenen en plaats moesten ruimen voor banale nieuwbouw. Van den Abeele besloot dit niet zomaar te laten gebeuren en samen met enkele vrienden richtte hij in 1965 de vzw Marcus Gerards op die zich inzette voor de bescherming van het bouwkundig erfgoed. De vereniging was tevens de eerste in zijn soort die slopingen ging aanvechten tot bij de Raad van State toe.

Primeur

Andries Van den Abeele had zijn missie gevonden. Op allerhande vergaderingen ging hij pleiten om zorgvuldiger om te springen met erfgoed. Als politicus van CVP en later VLD zat hij in de gemeenteraad van Brugge en ook daar zette hij zijn kruistocht verder. In 1972 richtte hij als schepen van Financiën en Stadsvernieuwing binnen de gemeentelijke administratie de dienst Monumentenzorg op. Ook stelde hij het ‘Structuurplan voor Brugge’ samen, een primeur in België. Hij zorgde ervoor dat de stad honderden leegstaande huizen aankocht, vervolgens restaureerde waarna ze opnieuw konden worden bewoond. De Brugse facelift verwierf zowel nationaal als internationaal erkenning.

Internationaal

In 1975, het Europees jaar van het Bouwkundig Erfgoed, trad Van den Abeele met zijn strijd ook internationaal op de voorgrond. Brugge werd toen door de Raad van Europa als pilootproject aanvaard. Een jaar later mocht hij in Straatsburg het evaluatiecongres van het Monumentenjaar voorzitten.

Tijdens de jaren zeventig werd hij voorzitter van zowel de Belgische afdeling als van de internationale koepelorganisatie ICOMOS. Dit organisme zet zich wereldwijd in voor de bescherming van onroerend erfgoed. Alsof zoveel geweld nog niet voldoende is, was Andries Van de Abeele voorzitter van nog een resem andere organisaties en was hij één van de stichters van de Belgische Vereniging van Historische Steden.

De loge

Hiernaast had Andries Van den Abeele ook een leven als industrieel actief in de visserijsector. Tot slot scheerde hij ook als auteur hoge toppen. Zo kwam hij in 1991 op de proppen met het boek ‘De Kinderen Van Hiram’. In België schreef nooit eerder een niet-logelid, met een katholieke achtergrond dan nog, wel zo’n adequaat boek over de vrijmetselarij. Het boek werd een gigantisch succes en werd twintig jaar na datum herwerkt uitgebracht.

Andries Van den Abeele is van vele markten thuis. Hij beschikt over een enorme historische kennis en weet zeer boeiend vertellen over zijn twee stokpaardjes: erfgoed en de vrijmetselarij.

De Kinderen van Hiram

België, Filosofie, Spiritualiteit, Religie

Niets waarrond er zoveel geheimzinnigheid bestaat als ‘de loge’. Wie zit erbij? Wat zijn de rituelen? Waarnaar streven ze? Wat is hun geschiedenis? In België bestaan vijf logekoepels. De ene vindt zich allicht beter dan de andere. Boeken die door logeleden zelf zijn geschreven, durven al eens opvallen door hun gekleurdheid. Andries Van den Abeele slaagde erin om ondanks zijn ‘profane’ en katholieke achtergrond als eerste in België een accuraat beeld te schetsen van de vrijmetselarij. Zijn bevindingen schreef hij neer in ‘De Kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en Vrijmetselarij’. Het boek werd een enorm succes. Bent U ook geïntrigeerd door dit geheime genootschap en wilt u er graag alles over weten? U hoort het van Andries Van den Abeele.

De strijd om erfgoed

België, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, België

Nooit eerder zijn oude gebouwen zo in trek geweest dan nu. Bedrijven willen zich erin vestigen, er worden winkels en woningen van gemaakt, er worden tentoonstellingen gehouden… Toch was dat ooit anders. In de jaren zestig werden deze pareltjes achteloos afgebroken om er een nieuw gebouw op te zetten. Andries Van den Abeele stak hier hoogst persoonlijk een stokje voor. Hij voerde strijd om ons erfgoed te redden en met succes. Er werd opnieuw aandacht besteed aan deze stenen uit het verleden. Ze werden gerestaureerd, opgewaardeerd en beschermd. Van den Abeele vertelt u tijdens zijn lezing hoe dit in zijn werk ging. Hij vertelt ook hoe de strijd nooit helemaal gestreden is en nog vele gevaren het erfgoed bedreigen.

Andries Van den Abeele is een uitmuntend spreker. Veel lovende bemerkingen van onze leden. Een aanrader !

Luc Puystiens - Vlaamse Actieve Senioren Jabbeke
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Nederlands