Marie-Paule Meert

Spreker
Als je genezen bent, staan we samen op de Empire State Building
Ze stond aan de zijde van de allergrootsten

Marie-Paule Meert (1948) is gepassioneerd door politiek. Op 23 jaar doet ze haar intrede om er meer dan 20 jaar te blijven hangen. Ze staat in contact met het hart van de democratie: het parlement, de ministeriële kabinetten, de informatie- en perskanalen. In 1997 lanceert ze met haar team het communicatieagentschap Akkanto en wordt specialiste in openbare aangelegenheden.

In 2008 biedt Marie-Paule Meert het hoofd aan borstkanker. Een vreselijke beproeving waar ze sterker uitkomt. Haar belevenis werkt inspirerend en ze publiceert een boek van haar getuigenis: ‘Als je genezen bent, staan we samen op de Empire State Building’.

Door haar politieke carrière, haar loopbaan als zakenvrouw en de bestrijding van haar ziekte, geeft Marie-Paule Meert blijk van een indrukwekkend sterk karakter. Deze vrouw die in de realiteit staat zal voert debatten over brandend actuele thema's met kracht en overtuiging.

Een kindertijd vol dromen

Marie-Paule Meert groeit op in Antwerpen bij gecultiveerde ouders met een open geest. Haar moeder heeft het met haar over de holocaust, brengt haar in contact met muziek en doet haar de schilderijen van Rubens ontdekken. Ze zegt dat ze groot geworden is op het ritme van de boten van de Antwerpse haven. "Ik heb enkel goede herinneringen aan m'n jeugd. Het was een fantastische tijd!", vertelt ze. Tot 18 jaar werd ze in het Nederlands opgevoed, maar daarna wenste ze haar studies in het Frans verder te zetten. Ze begint haar kandidaturen in politieke wetenschappen aan de ULB. Daarna wil ze gaan reizen en vertrekt naar de Verenigde Staten. Wanneer ze terugkomt, begint ze criminologie te studeren en schrijft ze zich in aan het IAD voor een opleiding in journalistiek. Al erg vroeg had ze een voorliefde voor politiek. Ze beleefde de periode van mei 68 dan ook met een enorm enthousiasme en gelooft resoluut in de vrijheid. Ze luistert met gespitste oren naar de discours van John F. Kennedy en Martin Luther King. Haar plan was om in contact te komen met de politiek via de journalistiek, maar het toeval wilde dat ze al heel vroeg met staatsmannen te maken kreeg.

Een politiek avontuur van meer dan 20 jaar

Op amper 23-jarige leeftijd doet de jonge vrouw haar intrede in het politiek universum. Ze begint te werken als attaché op het kabinet van de minister van Wetenschapsbeleid. In 5 jaar tijd bekleedt ze dezelfde functie op het kabinet van de minister van Economie en van Onderwijs. Daarna is ze gedurende twee jaar verantwoordelijke voor het Internationaal Jaar van het Kind en voor Mindervaliden, een initiatief van de UNO. In die periode ontmoet ze Koning Boudewijn met wie ze een bevoorrechte relatie onderhoudt: "een bewonderenswaardig man", verklaart ze. In 1985 wordt de geëngageerde jonge vrouw woordvoerster van de eerste minister Wilfried Martens. Een periode die ze bestempelt als "intens en boeiend"! Aan zijn zijde neemt ze deel aan sleutelmomenten uit de geschiedenis: Europese toppen, institutionele hervormingen, het weigeren van de Koning om de abortuswet te ondertekenen. Ze flankeert ook de allergrootste beslissers: François Mitterrand, Jacques Chirac, de Dalai Lama, Jacques Delors, Michael Gorbatchov… de lijst is lang! Marie-Paule houdt ijzersterke herinneringen over aan deze ontmoetingen: "Ik herinner me de catastrofe van de Herald of Free Enterprise. Ik moest me maar zien te redden om het contact met de pers in goede banen te leiden en ik bracht meer dan 4 uur door met Margaret Thatcher, wat een persoonlijkheid!" De jonge vrouw verlaat Wetstraat 16 op hetzelfde moment als Wilfried Martens en wordt vervolgens attaché van het Voorzitterschap van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 1993 bereidt ze de O.S. in Atlanta voor binnen het BOIC en beëindigt ze haar politiek leven als kabinetsdirecteur van de kamervoorzitter. Daarna waagt ze zich aan het bedrijfsleven.

Plaats voor het ondernemerschap

Marie-Paule Meert wordt benaderd door een headhunter en engageert zich als consulente in communicatie en openbare zaken bij Burson Marsteller. Twee jaar later, in 1997, richt ze met zeven partners een communicatieadviesbureau op onder de naam Akkanto. Ze specialiseert zich in openbare aangelegenheden voor nationale en internationale bedrijven en instellingen - een functie die ze de dag van vandaag nog steeds bekleedt. Ze ontdekt de geneugten van het ondernemerschap en vormt een brug tussen de beslissers en de privésectoren.

Borstkanker overwinnen

In april 2008 wordt het leven van Marie-Paule Meert volledig door elkaar geschud. Ze verneemt dat ze borstkanker heeft. Eerst moet ze de schok absorberen om daarna de beproeving alleen aan te gaan. Ze heeft geen andere keuze dan haastige beslissingen te maken en ondergaat de neveneffecten van de operaties en de medicatie. Ze is overgeleverd aan twijfel, angst en vreest voor het ergste. Een vreselijke ervaring, maar ook het begin van een ander leven, een sterker leven en met een heel andere zin. "Ik was omringd door een geweldig medisch team" zegt ze. Bij wijze van therapie schrijft ze een boek, gebaseerd op intieme nota's die ze dag na dag bijhoudt: ‘Als je genezen bent, staan we samen op de Empire State Building’. Een droom die in vervulling zal gaan! Haar getuigenis beschrijft het gevoel van alleen zijn op de wereld, maar ook de indruk dat kanker banaal is geworden door de ontelbare gevallen waarmee we elke dag geconfronteerd worden. Dankzij dit boek heeft ze solide contacten kunnen opbouwen met vrouwen die hetzelfde hebben doorstaan. Ze benadrukt een keuze die haar leven heeft gered: de fasciatherapie. Het is een therapeutische techniek die zich over het lichamelijke en het mentale tegelijkertijd bekommert.

Engagement

Marie-Paule Meert is medeauteur van een tweede publicatie, 'Histoire de seins', en zet zich de dag van vandaag in voor een aangepast en sterker preventie- en opsporingsbeleid. Boven alles wenst ze haar politieke ervaring en communicatiekennis te benutten om nieuws van artsen op het terrein bekend te maken.

Borstkanker, geëngageerde getuigenis

Samenleving & politiek, België, Gezondheid en Burnout, Beleid

Een vrouw op acht zal ooit met borstkanker te maken krijgen. België is een droeve statistische recordhouder. Iedereen is betrokken. Welk preventie-, opsporingsbeleid? Hoe evolueren de behandelingen en het onderzoek? Het belang van begeleiding en complementaire behandelingen. Maar boven alles: hoe dit intiem gevecht aangaan dat een leven en een hele omgeving volledig overhoop gooit. Welke zin aan deze ziekte geven om daarna te 'overleven'? Hoe sensibiliseren, informeren en getuigen? Tegelijkertijd patiënt en burger zijn ... een andere uitdaging.

No testimonial yet. Be the first!
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Frans, Nederlands