Frans Crols

Spreker
Tegendraads en onderbouwd
Satirisch - christelijk geloof - voor een onafhankelijk Vlaanderen

Frans Crols (1942) stond mee aan de wieg van het weekblad Trends, was toonaangevend voor de financieel-economische verslaggeving in Vlaanderen en verdedigt vurig de Vlaamse zaak. Meer dan dertig jaar keek deze spreker van op de eerste rij toe op wat er gebeurde in de Belgische bedrijfswereld. Hierdoor beschikt hij over een gigantische kennis om een boeiend relaas ten berde te brengen. Vol vuur en met niet aflatende overredingskracht, doet hij zijn standpunten uit de doeken. Frans Crols is eveneens een ervaren moderator die debatten en interviews telkenmale in goede banen weet te leiden.

Congo

De journalistiek zat Crols in het bloed. Tijdens zijn padvindersjaren, werkt hij al mee aan het Kempense scoutsblad Gloed. Na zijn studies toegepaste economische wetenschappen, trekt Crols naar Congo om er zijn burgerdienst te vervullen. Hij geeft er les in een missiepost en wordt later kaderlid van de Compagnie Maritime Belge.

Frans-kiljons

Tegelijk is hij correspondent voor Gazet Van Antwerpen en schrijft hij onder de schuilnaam ‘Iskra’ over de regio Centraal-Afrika: “In Congo leerde ik van dichtbij de Franstaligen en franskiljons kennen. Dat heeft van mij een overtuigde Vlaming gemaakt die tot vandaag meent dat het met deze heren en dames moeilijk samenleven is en blijft door hun ingesleten cultuur van meerderwaardigheid.”

Bij zijn terugkeer naar België, gaat Crols aan de slag als economisch redacteur bij Gazet Van Antwerpen. Vol belangstelling volgt hij de opkomst van de familie De Nolf die met Roularta almaar meer terrein wint in de uitgeverswereld. In 1976 trekt die familie hem aan om mee het magazine Trends op te richten. Drie jaar later is hij al hoofdredacteur van het blad. “Ik was redacteur nummer drie van Trends. Een jezuïetenkind naast de twee vrijzinnigen, een Sp’er en een liberaal. Ik ben en blijf een katholiek en heb de redactie van Trends, en dit klinkt lullig, maar het was menens, willen leiden op een evangelische manier. Niet als een bullebak, maar wel met gezag. En dat ook op een menselijke manier en in overleg.”

Vlaamse Beweging

Frans Crols zou Trends een eigen identiteit bezorgen. Hij stak zijn genegenheid voor de traditionele Vlaamse Beweging nooit onder stoelen of banken en steunde met het blad de Vlaamse vraag naar meer autonomie. Crols is lid van de Vlaamse denkgroep ‘In de Warande’. Hier buigt hij zich samen met andere prominenten uit de economische, academische en journalistieke wereld over de communautaire relaties binnen België en de weerslag hiervan op de Vlaamse belangen.

Vanuit zijn Vlaams standpunt, beschouwt Crols België als een belemmering voor de Vlaamse economische groei. Met Trends ondersteunt hij begin jaren tachtig de ‘Dirv-actie’. Hiermee wilde de Vlaamse regering na de eerste federalisering van België de werkgelegenheid in Vlaanderen waarborgen door nieuwe sectoren als micro-elektronica en biotechnologie te stimuleren.

Dank

Volgens Crols worden bedrijven tegenwoordig door bladen als De Tijd en de Trends zeer goed geïnformeerd over het reilen en zeilen in hun sector. En daar heeft Frans Crols zijn steentje toe bijgedragen.

Zijn Vlaamsgezindheid werd hem in het bedrijfsleven niet altijd in dank afgenomen, maar Crols laat het niet aan zijn hart komen. “Bedrijven als Omega Pharma, Option, Bekaert, Umicore, Janssen Pharmaceutica staan op de harde schijf van de gemiddelde Vlaming,” concludeert hij in een interview met Rik Van Cauwelaert.

Eremedaille

In 2007 gaat Frans Crols met pensioen en ontvangt hij uit handen van Kris Peeters en te midden van toppolitici en kopstukken uit de economische wereld, een eremedaille voor zijn decennialange journalistieke carrière. Hij is dan 65, “een optimale leeftijd”, zegt hij zelf. Nog steeds is hij in de weer als voorzitter van de adviesraad van Trends, maar ook als vrije medewerker voor zowel zijn eigen blad, als voor onder andere Neerlandia of het satirisch rechts-nationalistische ‘t Pallieterke.

De Republiek Vlaanderen

België

Kan Vlaanderen zonder Wallonië? En wat dan met Brussel? Sinds de verkiezingsoverwinning van N-VA wordt deze discussie des te actueler. Politici, economen, academici… debatteren op het scherpst van de snee over het lot van ons land. Voormalig hoofdredacteur van Trends Frans Crols is vast overtuigd van de overlevingscapaciteiten van een autonoom Vlaanderen. Tijdens zijn lezing zet hij op een rijtje wat volgens hem “de schitterende voordelen en enkele nadelen” zijn van Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid. “Landen die onafhankelijk worden, zijn een trend en geen nostalgie of reactionaire ontwikkeling.” Crols onderbouwt zijn stelling met politieke, economische en culturele argumenten.

Wij, de Silicon Valley aan de Noordzee

België

De recente financiële crisis deed de wereldeconomie op zijn grondvesten daveren. Tijd om de balans op te maken: hoe is het gesteld met de Vlaamse economie? Sommige sectoren moeten vrezen voor hun voortbestaan, anderen floreren dan weer als nooit te voren en creëren werkgelegenheid. Frans Crols volgt het reilen en zeilen van de Vlaamse bedrijven al jaren op de voet en hij is affirmatief: “Vlaanderen beschikt over tal van economische troeven en vooral hightech-bedrijven hebben enorme toekomstperspectieven.” Tijdens zijn lezing staat Crols stil bij de economische evolutie van Vlaanderen in de naoorlogse periode. “Op tal van vlakken hebben we grote stappen voorwaarts gezet: in het beleid, de vorming, de ondernemingen, de technologische centra, de dienstenindustrie… Als we vandaag niet op eigen kracht verder kunnen, zal het ons nooit lukken.”

De globalisering is gezond, voor iedereen

Internationaal, Globalisering

Weinig fenomenen die zo bediscussieerd zijn als ‘de globalisering’. Voor- en tegenstanders steken elkaar de loef af met tal van argumenten. Eén van die fervente voorstanders is Frans Crols. Hij houdt een pleidooi voor een sterkere internationalisering van de economie. Crols fulmineert tegen “alle nonsens die wordt verspreid door sommige critici”. Zijn stelling: “Wie de feiten bekijkt weet dat we er de voorbije honderd jaar overal – ook in de zogenaamde Derde Wereld – op zijn vooruitgegaan. Ik ben een rationele optimist, geen naïeveling.”

Kosmopolitisme is gevaarlijk

Internationaal, Globalisering

Voelen we ons Vlaming, Belg, Europeaan of wereldburger? Iedereen heeft een voorkeur en ook Frans Crols. Wel zet Crols zich af tegen de ophemeling van het kosmopolitisme: het is een utopie: “Sinds de Verlichting is het bon ton om natieloosheid te verafgoden. In de praktijk werkt dat niet, het is een spelletje van dromers en zelfs irrationeel en gevaarlijk. Kijk maar naar de USSR en het nationaalsocialisme.”

In god we trust

Filosofie, Spiritualiteit, Religie , Media

Wat is er gebeurd met de verslaggeving over religie? Frans Crols is van mening dat hier veel te weinig over wordt geschreven. Ondanks de secularisering is adequate journalistiek over het christendom, de islam, het jodendom, atheïsme… essentieel voor de vorming van mens en wereldbeeld. Frans Crols tracht met zijn lezing deze ‘blinde vlek’ op te vullen. “Waarom scoort het onnozele boek ‘The God Delusion’ van Richard Dawkins zo goed? Omdat niemand in de mainstream pers aantoont dat deze schrijver negentiende eeuws denkt en op zijn manier een ketterjager is.” Hij stelt dat de jonge generatie journalisten in hun religieuze verslaggeving enkel oudbakken en vooringenomen waarheden herkauwen. “Denk maar aan het fabeltje dat de christenen in de voorbije honderden jaren de wetenschap zouden hebben afgewezen of tegengewerkt. Integendeel, zij hebben pionierswerk verricht.”

"Satirische journalisten zijn de besten”

Media

Wat is de kracht van spotbladen in binnen- en buitenland? ‘t Pallieterke bestaat 65 jaar en Pan en Père Ubu brachten leven in het maatschappelijk debat door hun soms-onder-de-gordel-journalistiek. Humor, soms ietwat cynisch, is daarbij van essentieel belang. Frans Crols schreef en schrijft voor ’t Pallieterke. Een apologie voor guerillajournalistiek waarbij wat niet lachend kan worden gezegd, niet de waarheid is.

Migratie is geen zegen

België, Diversiteit

Moeten we ons migratiebeleid hertekenen? Frans Crols vindt van wel. Tijdens zijn lezing stelt hij dat we in ons eigen vel snijden door onze grenzen té open te stellen zonder daarbij voorwaarden op te leggen. “Op die manier trekken we mensen uit niet-westerse landen aan die noch nu, noch later toegevoegde waarde hebben. Het leidt tot het zogenaamde ‘profitariaat’ dat ons sociaal-economisch model bedreigt.”

No testimonial yet. Be the first!
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Nederlands