Filip Van den Abeele

Moderator Spreker
Wetenschap die iedereen kan verstaan
Een aha-erlebnis met humor!

Als zelfstandig pijplijningenieur voor de olie- en gasindustrie is Filip Van den Abeele (1980) een veelgevraagd expert. Als 'Chef Wetenschap' van de VRT kon hij als geen ander wetenschap en techniek uitleggen op een bevattelijke manier, met een laagje spitsvondige humor. In elk panelgesprek of lezing zorgt hij steevast voor verrassende conclusies. Niet verwonderlijk dat Filip ook als presentator van events of moderator van studiedagen of debatten enorm gesmaakt wordt. U kan zijn aanpak beoordelen op het videofragment van de TEDxGhent 2015 hiernaast.

Afgelopen jaar was hij op veel bedrijfsevents een gesmaakte spreker met 'De Vierde Industriële Revolutie'. In zijn nieuwe keynote 'Working in the connected world' polst hij naar de weerslag van de digitale en communicatieve revolutie op jobs en werkgelegenheid.

De beste thesis

De doctoraatsthesis die hij schreef als bekroning van zijn ingenieursstudies kreeg hij de Prof Dr. De Meulemeester-Piot Award, een onderscheiding voor de beste thesis. Om maar te zeggen: wanneer Filip Van den Abeele over energie, mobiliteit of techniek spreekt, dan weet hij al jaren waarover hij bezig is. Als Vlaanderen meer jongeren wil die mikken op een loopbaan als ingenieur, dan is Van den Abeele de beste levende reclame.

Spitsbroeder Lieven Scheire

Al van kindsbeen zijn Filip Van den Abeele en Lieven Scheire twee handen op één buik. De twee wapenbroeders groeiden op in het landelijke Wachtebeke, en ontwierpen aan een wankele keukentafel in de Polders al blauwdrukken voor televisie- en theaterprogramma’s. “Met ‘Triumviraat’ hadden we een soort voorloper van ‘Neveneffecten’, en we koesterden al embryonale ideeën voor een wetenschappelijke tv-show.

“Techniek en podiumkunsten lopen als een rode draad door de carrière van Filip Van den Abeele. “De landing op de maan was in mijn kindertijd geen katalysator voor mijn technische interesse. Wel de Kinder Surprises: de chocolade eitjes waarin autootjes, ruimtetuigen en ander fraais verstopt zaten. Uren heb ik daarmee geknutseld.“ Dat wisselde hij af met optredens op familiefeesten, en later als stand-up comedian in schimmige Gentse cafés.

Succesrijk ingenieur

Ondanks die fascinatie voor techniek was de keuze voor studies ingenieur niet op voorhand gemaakt. “Ik heb heel lang getwijfeld tussen Germaanse talen, filmschool, en iets met een meer wetenschappelijke inslag als natuurkunde of ingenieur. Maar omdat ik toch al geslaagd was voor het toelatingsexamen, is het ingenieur geworden.”

Eerst burgerlijk ingenieur mechanica aan de Universiteit Gent, waar hij in 2003 magna cum laude afstudeerde als tweede van zijn jaar. Al blijft het presenteerbloed kruipen waar het niet gaan kan: tijdens zijn doctoraat wordt hij laureaat van de Presentation Award op het 5e PhD Symposium aan de UGent.

Talent

Na zijn doctoraat gaat Filip Van den Abeele aan de slag als onderzoeker bij OCAS, het researchcentrum van ArcelorMittal en de Vlaamse overheid, waar hij indruk maakt met zijn analyses en berekeningen.
Hij zet zijn studies voort aan de Cranfield University in het Verenigd Koninkrijk. Daar studeert hij in 2011 af als eerste van zijn jaar, als Master in Pipeline Engineering and Offshore Technology.

Ondernemersbloed

Als gediplomeerd pijplijningenieur legt Van den Abeele zich bij ArcelorMittal steeds meer toe op de technische uitdagingen bij diepzeeboringen. Bij het grote olielek in de Golf van Mexico, bespreekt Van den Abeele op radio en televisie meermaals de lusten en lasten van de hedendaagse oliewinning.

Maar ook het ondernemersbloed begint te kriebelen. Naast een copywritersbureau en een productiehuis voor radio, tv en multimedia sticht hij begin 2012 Subseawolf, een gezond groeiend consultancybedrijf dat engineeringdiensten aanbiedt voor het ontwerp, installeren en beheren van pijpleidingen en offshore infrastructuur.

Multimediaal

Met Lieven Scheire laat hij in 2009 het boek “Wat als de olie op is?” op de wereld los, waarin de twee spitsbroeders zich buigen over het energievraagstuk. “Het is geen aanzet tot cynisme, maar een uitnodiging tot realisme.” Van olie, gas en steenkool over kernenergie tot zonnepanelen, windenergie, biobrandstoffen, waterkracht en waterstof: elke energievorm wordt gewikt en gewogen. Daarbij worden mythes ontkracht zonder dat het belerend wordt.

Ook de media blijven niet onberoerd voor zijn haarfijne en tegelijk bijna schilderachtig geformuleerde analyses, die hij neerpent in columns, opiniestukken en bijdragen voor onder andere De Standaard, De Morgen, DS Weekblad, en Vitaya, ...

Chef Wetenschap

Drie seizoenen lang heeft Van den Abeele het mooie weer gemaakt in het tv-programma 'De Laatste Show' op de VRT, waar hij Chef Wetenschap was en in het laatste seizoen zijn eigen rubriekje “Leve de Wiskunde!” presenteerde. In 2013 was hij als Vriend van de Wetenschap de vaste scientific sidekick van Marcel Vanthilt in het Een-programma ‘Ook Getest op Mensen’. Telkens bewijst hij dat techniek niét saai is, maar een wereld opent van boeiende thema’s en verrassende oplossingen.

Hij is als spreker in staat om de meest complexe vragen te beantwoorden met een mix van dadendrang en kwinkslagen, en ingewikkelde onderwerpen zo helder uit te leggen dat zowel geleerde bollebozen als schoolkinderen het allemaal fantastisch vinden. Met zijn gekende flair en kunde neemt hij moeiteloos een zaal op sleeptouw en weet hij het thema als geen ander vast te pakken.

De Vierde Industriële Revolutie

Klimaat, Milieu, Energie, Business & Management, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Creativiteit, Innovatie, Trends, Inspirerend, Wetenschap

De kwantumsprongen in technologische vooruitgang leiden naar een Vierde Industriële revolutie, die even ingrijpend kan zijn als de opkomst van het weefgetouw, de lopende band of de robot. Industry 4.0 is een ecosysteem van sterk geconnecteerde slimme machines en objecten, die massaproductie op maat van de individuele consument mogelijk maken.

In China rolt inmiddels op één dag tijd een volledig flatgebouw uit een 3D printer, en nanotechnologie en zelfhelende materialen gooien de traditionele maakindustrie overhoop.
De wervelwind van ICT, Cloud Technology en Big Data leidt naar een nieuwe ecosysteem van produceren en consumeren, met andere spelers die volstrekt nieuwe spelregels volgen.
In de landbouwindustrie en de voedingssector maken genetisch gewijzigde gewassen, algen of insecten, en zelfs synthetisch vlees, steeds verder opgang.

De hefbomen van de vierde industriële revolutie laten ook toe om nieuwe, intelligente medicijnen te ontwikkelen, en maken doorbraken in de genetica mogelijk. Bovendien bieden intelligente, geconnecteerde machines een haast grenzeloos potentieel voor het opwekken van groene, hernieuwbare energie. Ook op het vlak van transport en mobiliteit staan we voor een omwenteling: van een mobiele app als Uber over de zelfrijdende wagen tot de hoge vlucht der drones.

De vierde industriële revolutie dient zich luidkeels aan, en is even onvermijdelijk als ingrijpend als de opkomst van het weefgetouw, de lopende band of de robot. We staan voor een nieuw tijdperk, waarin innovatie aanleiding geeft tot disruptie, en ontwrichting van ons economisch weefsel.

Filip Van den Abeele, ingenieur en ondernemer, schetst in deze keynote de aardverschuivingen die Industry 4.0 kan veroorzaken in diverse domeinen zoals de maakindustrie en de materiaaltechnologie, landbouw en voeding, ICT, geneeskunde en gezondheidszorg, groene energie, mobiliteit, financiën, enz...

Working in the Connected World - Pour yourself a cup of ambition

Business & Management, Ondernemers, HR, Bedrijfscultuur, Leiderschap, Strategie, Motivatie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Gedurfd, ICT & Technologie, Wetenschap

‘Working nine to five’, zong Dolly Parton uit volle borst in het begin van de foute jaren tachtig. Inmiddels zijn we ruim drie decennia verder, en de nieuwe generatie Digital Natives ziet de grenzen tussen werk, gezin en vrije tijd steeds verder vervagen. We leven in een Connected Society, waar onze smartphone, onze agenda en onze sociale contacten verweven raken met het ‘Internet of Things’. De jongeren van vandaag, en dus de werknemers van morgen, ontlenen een steeds groter deel van hun identiteit aan de Cloud.

Bovendien veroorzaakt de Vierde Industriële Revolutie steeds grotere disruptie in ons economisch weefsel: 3D printers, Big Data, zelfrijdende wagens en de opkomst van intelligente, zelf-lerende machines halen aan een heel hoog tempo de gevestigde orde overhoop. Nieuwe technologie laat toe om kwantumsprongen te nemen, maar heeft ook een niet te onderschatten impact op zowel tewerkstelling als jobinhoud.

De traditionele verhoudingen tussen werkgever en werknemer komt op losse schroeven te staan. De babyboomers van weleer, die zweren bij vaste structuren en rigide engagementen, horen leiding te geven aan Generation Y, die opgegroeid zijn zonder een notie van ‘openingsuren’ en in het besef dat àlles altijd en ogenblikkelijk voorhanden is.

De werkvloer van (over)morgen belooft dan ook een buitengewoon boeiende arena te worden, waar bedrijfsleiders en HR-managers nieuwe strategieën moeten onderzoeken om hun rijk geschakeerd menselijk kapitaal te laten excelleren. Het vergt gewaagde keuzes om op het spanningsveld tussen verschillende generaties met conflicterende visies, alle neuzen in de richting van de bedrijfs-doelstellingen te laten wijzen.

In deze keynote werpt Filip Van den Abeele, als ingenieur en ondernemer, een verrassende blik op de toekomst het Nieuwe Werken. Hij toont aan hoe nieuwe technologieën een hefboom kunnen plaatsen op de creativiteit en de productiviteit van uw medewerkers, maar staat ook stil bij de sociale repercussies. In het licht van Industry 4.0 schetst hij een aantal scenarios die managers en werknemers toelaten om succesvol samen te werken in onze Connected World.

Wiskunde, een feest!

Business & Management, Leiderschap, Strategie, Creativiteit, Innovatie, Trends, ICT & Technologie

Overal in het dagelijks leven is wiskunde aanwezig. In de berekeningen van ingenieurs en architecten om uw huis of een brug te bouwen, maar ook op veel onzichtbaarder manieren. Internetzoekmachines als Google gebruiken lineaire algebra om zoekresultaten te rangschikken. De GPS in uw wagen vindt de weg terug dankzij boldriehoeksmeetkunde en grafentheorie. Met de stelling van Pythagoras vis je gemakkelijk uit welk stuk pizza het grootste is, zodat uw kinderen daar tenminste op wetenschappelijk verantwoorde basis om kunnen ruziën.
In een merkwaardig samenspel van algebra, analyse en humor biedt Filip Van den Abeele u in deze lezing een verfrissend ander perspectief op deze wereld.. Het publiek zal ontdekken dat achter de meest ingewikkelde formules en vergelijkingen eigenlijk een vreugdedans van cijfers en symbolen ligt verscholen. Zo maakt deze spreker op onnavolgbare wijze duidelijk dat wiskunde meer is dan een berekening van omzet en winst. Nu u het zegt: veilig betalen op internet kan ook maar dankzij het vermenigvuldigen van heel grote priemgetallen.

Koorddansen op de kennisgrens

Wetenschap

De 21ste eeuw wordt onmiskenbaar de eeuw van de wetenschap. De technologische en wetenschappelijke ontwikkeling gaat steeds in hogere versnelling. Met een doctoraat en vijf jaar ervaring in een kenniscentrum achter de kiezen, is Filip Van den Abeele uw perfecte gids in de wondere wereld van wetenschappelijk onderzoek. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in laboratoria over de hele wereld? Welke ambities, verlangens en nieuwe ideeën gaan er schuil onder die witte jassen? Hoe gaan wetenschappers en onderzoekers te werk als ze bvb. een nieuw medicijn, een snellere internetverbinding of een zuiniger verbrandingsmotor willen ontwikkelen? Waarom werkt een nieuwe behandeling tegen hersentumoren eerst alleen bij gemuteerde muizen, en misschien pas binnen tien jaar bij mensen? En wat doen die onderzoekers dan een decennium lang om het ook beschikbaar te maken voor mensen?

Filip Van den Abeele biedt u een waaier van fascinerende anekdotes en verbluffende weetjes, maar biedt u ook een blik op de grootste en meest geestdriftige plannen die op de tekentafel liggen, van nieuwe medicijnen en ultra-zuinige motoren over kernfusie, ruimtereizen, menselijke klonen, genetica, tot en met de hoop en ambitie om ooit onsterfelijkheid te bereiken. Voor iedereen die nog niet onsterfelijk is, is deze imponerende presentatie niet te missen!

Fysica in Metaforen

Wetenschap, Astronomie

De fysica of natuurkunde is de moeder van alle wetenschappen. Toch wordt zij door velen gevreesd, omdat zij saai of ingewikkeld zou zijn. Niets is minder waar! Tijdens "Fysica in Metaforen" neemt Filip Van den Abeele je mee op een verbluffende en verrassende reis doorheen de wetenschap.

In beeldrijke en verhelderende taal maakt hij je deelachtig in de geheimen van de relativiteitstheorie en de dagdagelijkse toepassingen van het elektromagnetisme. Hij neemt je mee op een fascinerende reis doorheen het Heelal, en biedt een blik op de duizelingwekkende krachten die diep in atoomkernen liggen verscholen. Kwantummechanica, kernfysica of kosmologie: deze lezing biedt een hapklaar degustatiemenu voor fijnproevers die hongeren naar kennis!

Wat als de aardolie op is?

Klimaat, Milieu, Energie, Midden-Oosten, Wetenschap, Natuur

Wat als binnen 40 à 50 jaar de aardolie op is? Hoe gaan we ons dan verwarmen, hoe gaan onze auto’s rijden, hoe gaan onze vliegtuigen vliegen? Welke energievorm gaat ons leven redden? Kan kernenergie ooit veilig zijn? En is elke vorm van alternatieve energie groen en lonend? En wat met het klimaat? In deze lezing stelt én beantwoordt Filip Van den Abeele de vragen, en levert de feiten. Onverbloemd en verrassend.

Hij neemt onze huidige energiewinning uit fossiele brandstoffen onder de loep, en bekijkt de alternatieven. Filip Van den Abeele doet de mist verdwijnen over de relevante cijfers voor energievraag en -productie, en leert zijn publiek enkele verborgen kantjes van alternatieve energiebronnen kennen. Hij reikt feiten aan, waarop iedereen zijn eigen opinie kan baseren. In deze wervende en dynamische presentatie laat hij u kennismaken met de lusten en lasten van onze energiebehoefte.

“Filip Van den Abeele bracht een interessante uiteenzetting over Industrie 4.0 op ons event van 20 jaar Preventie en Interim. De leden hebben zeer positief gereageerd en vonden de voordracht zeer geslaagd!”

Marijke Bruyninckx - Directeur Preventie en Interim

"Wij nodigden Filip Van den Abeele uit om als dagvoorzitter ons jaarlijks event van de Belgische Petroleumfederatie in goede banen te leiden. De rol van moderator is essentieel voor het goede verloop van de debatten en voor het aan elkaar praten van de thema's. Filip heeft zich perfect van die taak gekweten. Hij leidde de debatten op een alerte en dynamische wijze… en met een vleugje humor! Van de aanwezigen hebben we dan ook enkel positieve reacties ontvangen over Filips bijdrage."

Jean-Benoit Schrans - Public Affairs & Communication Manager Belgische Petroleum Feder

“Wij nodigden Filip Van den Abeele uit als keynote speaker op Moving Automation, ons netwerk-event met een sterke klemtoon op de overdracht van praktische kennis over de nieuwste innovaties in een sterk evoluerende markt. Zijn wervende presentatie over de Vierde Industriële Revolutie sloot naadloos aan bij de verwachtingen van ons publiek. Hij wist hen met zijn verrassende inzichten te inspireren, en met de nodige humor en kwinkslagen te charmeren. Wij hebben naderhand dan ook veel lovende feedback over Filips bijdrage mogen ontvangen. Zonder meer een voltreffer!”

Lydia Nelde, - zaakvoerder Lycom Group

“Filip Van den Abeele bracht een intrigerende presentatie over Digitale Transformatie tijdens onze Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen. Alle aanwezigen waren vol lof voor zijn klare kijk op een disruptieve toekomst!”

Pascal de Meyer - Provincie Oost-Vlaanderen

Filip Van den Abeele bracht een intrigerende presentatie over Digitale Transformatie tijdens onze voorstelling van de Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen. 2018. Alle aanwezigen waren vol lof voor zijn klare kijk op een disruptieve toekomst!

Pascal de Meyer - beleidsmedewerker

“De samenwerking met Filip Van den Abeele in het kader van onze Stakeholders’ Day is goed verlopen en het was heel fijn om Filip in ons midden te hebben. Filip bracht zijn tussenkomsten met de nodige sérieux én humor. Een goede combinatie.”

Marleen Vanhecke - Elia

“The performance of Filip Van Den Abeele met fully our expectations. “

Barbara Mayor - AGC Glass Europe

“The group really enjoyed the keynote from Filip Van den Abeele, they thought he was really knowledgeable, knew his topic but at the same time made some jokes and really interacted with the group which created a nice atmosphere!”

Sara Sewell - Presidents Institute

"De keynote van Filip als afsluiter van ons onderzoekssymposium was zeer inspirerend en motiverend. En dat allemaal in perfect Engels doorspekt met voldoende humor om de aandacht van het publiek vast te houden."

Stijn Derammelaere - dr. Universiteit Gent

Wij waren erg tevreden van Filip Van den Abeele zijn tussenkomst, zowel van zijn presentatie als van zijn optreden als moderator. Ook op de dienstverlening vanuit Read My Lips valt niets op te merken, integendeel. De communicatie verliep steeds vlot en aangenaam.

Jörg Baeten - Cogen Vlaanderen

Filip Van den Abeele bood een interessante blik op de energiemix van vandaag en morgen op ons 15-jarig jubileum. Zijn lezing - waarin hij voor de gelegenheid ook oog had voor de rol van warmte-krachtkoppeling - kon op veel bijval rekenen van de aanwezigen, en het hele COGEN-team en het bestuur wenst Filip van harte te bedanken voor de erg interessante uiteenzetting en zijn professionele aanpak als moderator.

Jorg Baeten - Communicatieverantwoordelijke COGEN Vlaanderen

“De keynote van Filip Van den Abeele op ons event voor een 300-tal supply chain managers was uitstekend!”

Jan Proot - Value Chain

“Hartelijk dank Filip voor de mooie presentatie ‘De 4de Industriële Revolutie’ op ons nieuwjaarsevent! We hebben veel positieve reacties gekregen op uw keynote.”

Els D’Hondt - FISCH (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry)

"Nogmaals dank voor je zeer gesmaakte keynote op het 1e sportinnovatiecongres van Bloso (Sport Vlaanderen) in Bloso-centrum Brugge (#SIC151015). De reacties zijn zeer positief.
Je bracht wat ik had gehoopt en verwacht."

Kris De Coorde - Beleidsondersteuner Sport

“Alles is inderdaad naar wens verlopen ! Onze klanten, allemaal ondernemers, waren zeer te spreken over de keynote ‘De Vierde Industriële Revolutie’ van Filip Van den Abeele, zeker naar inhoud maar ook naar de manier waarop Filip deze bracht. Het was een ‘wake-up’ call voor iedereen !”

Nadine Staelens - KBC

“Filip Van den Abeele bracht een keynote op ons event ‘De industrie van morgen, een uitdaging voor vandaag’. De deelnemers vonden de presentatie uiterst interessant, en we hebben louter positieve feedback mogen ontvangen. Met zijn boeiende lezing heeft Filip bijgedragen tot een geslaagd event!”

Jolien Meeusen - Accountmanager Voka Leuven

Filip gaf een fantastische voordracht op ons bedrijfsevent in Gent. Zijn visie op de Vierde Industriële Revolutie was echt top, en wij mochten veel positieve feedback ontvangen. Kortom: de voordracht was een schot in de roos, voor een erg geïnteresseerd publiek!

Nicolas Vyncke, - Gedelegeerd bestuurder Ingenium

“Filip heeft met zijn keynote ‘De Vierde Industriële Revolutie’ een zeer complex item op een heel bevattelijke wijze gebracht. Hij deed dit met een vleugje humor, wist goed wie in het publiek zat en was zeer goed voorbereid.
De meer dan 1000 Limburgse ondernemers gaven hem via de evaluatieformulieren een monsterscore op tevredenheid!”.

Ingrid Eyckmans - Voka-KvK Limburg.

De presentatie door Filip Van den Abeele van de inauguratie van Cargills vernieuwde R&D Centre was professioneel en warm. De toon van de moderatie was helemaal juist en daardoor werd het een speciale dag voor onze klanten en onze collega’s.

Cis Van Doninck - General Manager Cargill Belgium Global Controller Animal Nutrion

De samenwerking met Filip Van den Abeele is uitstekend verlopen! Hij was goed voorbereid, flexibel en aandachtig, super professioneel. En alles in het Engels.

Karen Boers - Managing director Startups.be

Filip was als keynote spreker op onze KMO-Kennisbeurs de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment. We konden ons geen betere spreker voorstellen die op een zeer boeiende en gevatte manier de wetenschappelijke wereld relevant maakt voor de kmo en omgekeerd. De analogie tussen een scoutsfuif en kernsplitsing is ons nu overduidelijk!
Een overvolle zaal heeft kunnen genieten van heerlijke metaforen die nog lang zullen bijblijven, gebracht door een gepassioneerde spreker, een ware ambassadeur van de wetenschap en een warme mens.

Koen Verhaeghe - Manager Innovatiecentrum

Filip Van den Abeele leidde onze onderzoeksdag op een vastberaden, efficiënte en geestige wijze in goede banen.

Tine Rams - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Filip Van den Abeele modereerde onze prijsuitreiking van de Vlaamse Technologie Olympiade. Een perfect passende stijl, super-professioneel, flexibel uitgaande van onze wensen, jeugdig, en accuraat waar nodig is. Het publiek (jong en oud), spreker en panelleden konden hem meer dan smaken.

Rik Hostyn - Coördinator Vlaamse Technologie Olympiade

Filip vulde op onnavolgbare wijze voor Gent BC een netwerkavond in. Een beslagen wetenschapper die met de gepaste humor en flegma zijn publiek geboeid houdt. We mochten ervaren dat Filip datgene zomaar kan brengen, wat anders in goed ingestudeerde tv-formats verschijnt: een sterk en toegankelijk verhaal waar ons publiek door geprikkeld werd en wat meteen de juiste sfeer creëerde voor de networking achteraf.

Jens Pas - Algemeen Directeur Gent BC

Filip is de ideale gastheer voor een business conference. Als moderator op Phare Conference (Gent) deed hij dit met volledige inleving en volle overtuiging. En dit alles in het Engels. De bevestiging kwam van vele aanwezigen die vol lof waren over zijn stijl en kennis van zaken.

Marnik D'Hoore - Founder Bloovi

“Filip Van den Abeele modereerde mijn gespreksavond rond urban wind & urban farming. Frisse stijl, tikkeltje schalks, hyper-professioneel, alsof hij al jaar en dag bezig is met stadslandbouw en stadswind. Ook het publiek, sprekers en panelleden konden hem meer dan smaken.”

Kathleen Van Brempt - Europees parlementslid
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Engels, Nederlands