Bert De Vroey

Moderator Spreker
Amerika: van baken en beschermheer naar wispelturige bondgenoot
Migratie in Europa in perspectief

Bert De Vroey (1963) volgt de trends in de wereld al ruim 30 jaar. Eerst als reporter voor Radio 1, reizend naar Afrika en Brazilië, later als journalist voor de VRT-nieuwsdienst waar hij zich specialiseerde in de VS. In het boek ‘De kleuren van Amerika’ bundelde hij zijn inzichten over diversiteit in de VS. Intussen groeide zijn aandacht voor migratie in Europa, zeker na de vluchtelingencrisis van 2015. De radio leerde hem helder vertellen, televisie deed hem scherper kijken. Hij maakt complexe thema’s begrijpelijk zonder te versimpelen.

Journalist: een oude droom

Als kleuter wou Bert De Vroey vuilnisman worden. In een opstelletje op de lagere school zag hij zichzelf als journalist. Nog wat later, halfweg de middelbare school, als eigenaar van een boekhandel. Het is de tweede droom geworden: die van verslaggeving en reportages.
Zijn studies Godsdienstwetenschappen aan de KUL rondde hij af met een licentiaatsthesis over de islam in België. Dat was, in 1984, nog lang niet het controversiële thema van vandaag. Het leverde hem de eerste inzichten op over migratie.

Na zijn studies deed hij nuttige ervaring op tijdens zijn burgerdienst bij de NGO Broederlijk Delen. Dat prikkelde dan weer zijn belangstelling voor wat toen nog de ‘derde wereld’ heette. Zijn eerste betaalde job was een tijdelijke opdracht in het Marokkaanse jeugdhuis De Cluys in Borgerhout.
Daarna werd hij persverantwoordelijke bij Damiaanactie. Om eind 1988 aan de slag te gaan bij de toenmalige BRT 1 voor het radioprogramma Het Goede Doel, later opgefrist als Radio Trottoir. Hij kreeg er de kans om naar Afrika, Brazilië en de Caraïben te reizen voor reportages over samenleving en cultuur.

Amerika in beweging

In 1995 maakte Bert De Vroey de overstap naar de radionieuwsdienst van de VRT. Aanvankelijk bleef hij Afrika volgen; hij was in Kinshasa toen het rebellenleger van Laurent-Désiré Kabila daar de macht overnam. Vanaf 2000 werden hem de VS toevertrouwd.
De nieuwsverhalen uit Amerika volgden elkaar in ijltempo op: de verkiezing van George W. Bush en de hertelling in Florida, de aanslagen van 11 september, de oorlog in Irak, de orkaan Katrina, de historische verkiezing van Barack Obama. En daarna de tegenbeweging, met de opkomst van de Tea Party en tenslotte Donald Trump. Bert maakte meer dan 40 reportagereizen in de VS en versloeg elke presidentsverkiezing van ter plaatse.

De voormalige Belgische topdiplomaat Johan Verbeke kruiste af en toe zijn pad. “Ik ken Bert De Vroey al sinds vele jaren, van toen ik in de VS woonde en werkte als Belgisch Ambassadeur bij de VN in New York en later ook in Washington – een periode van veertien jaar. Ik heb het werk van Bert altijd sterk gewaardeerd. Hij is een bedachtzame journalist, die in zijn levendige bijdragen over internationale politiek in het algemeen, en over de politiek in de VS in het bijzonder, altijd op de eerste plaats begrip en inzicht probeert over te brengen in de lotgevallen van het wereldgebeuren, veeleer dan louter factuele informatie.”

Het spoor van de migratie

Toevallig of niet, het thema migratie loopt als een rode draad door de loopbaan van Bert De Vroey. Van kerkasiel in Nederland in de vroege jaren ’90, over de banlieue van Parijs tot de Pakistaanse gemeenschap in het Britse Bradford.
In het superdiverse Amerika was die invalshoek alomtegenwoordig. Dat leidde tot het boek ‘De kleuren van Amerika. Spiegel voor Europa’ (2011), over de diversiteit van kleur, religie, leeftijd en geaardheid in de VS.
Toen Bert eind 2013 voor het TV-journaal ging werken, kreeg hij de kans om bijdragen te brengen over 50 jaar migratie en over 40 jaar islam in België. De vluchtelingencrisis van 2015 voerde hem meermaals naar Griekenland, maar ook naar Italië, Zweden en Jordanië.

Volgens Johan Leman, gewezen directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, benadert Bert De Vroey migratie en asiel “nuchter en tegelijk met veel empathie. Hij heeft oog voor de schaduwkanten en problemen zonder alarmistisch te klinken. En hij heeft aandacht en begrip voor de motieven en ambities van de migrant, zonder migratie daarom te verheerlijken. Op basis van cijfers, feiten en trends zet hij de migratieverhalen in perspectief."

Honger naar geschiedenis

Bert De Vroey is ook privé graag reiziger, verknocht en verkocht aan de Middellandse Zee. Daar leeft hij tegelijk zijn tweede passie uit: geschiedenis. Want alleen maar de actualiteit stilt zijn honger niet.
Een debat over de geschiedenis van de migratie in Nederland inspireerde hem in november 2018 tot een ontboezeming op zijn Facebook-pagina. “Het hoort misschien niet echt voor een journalist, maar ik kan moeilijk ontkennen dat de geschiedenis mij de jongste tijd dikwijls nog meer boeit dan de actualiteit. De actualiteit kan soms vermoeiend zijn, drammerig of juist futiel. De geschiedenis hebben we daarentegen al gehad. Bovendien laat ze zich makkelijker lezen dan de gebeurtenissen van vandaag, en werpt ze een verhelderend licht op de actualiteit.”
Bert probeert actuele ontwikkelingen te plaatsen in een ruimer verband van tijd en ruimte, van geografie en geschiedenis.

Zijn collega en nieuwsanker Martine Tanghe over zijn verslaggeving: “De combinatie van kennis, autoriteit, inzicht en overzicht, zin voor nuance en een blik zonder vooroordelen. Weinigen hebben het. Bert De Vroey heeft het. Hij kan ingewikkelde problemen helder uitleggen en opgeblazen berichten tot hun ware proporties herleiden. En hij doet dat met een krachtige en toch warme stem. Als je zijn bijdragen gelezen of gehoord hebt, dan ben je mee en kom je los van de eenzijdige en oppervlakkige boodschappen die maar al te gretig gedeeld worden.”

Moderator

Bert De Vroey treedt ook op als moderator of interviewer bij debatten, boekvoorstellingen of praatcafés, wanneer het - van ver of dichtbij - over internationale politiek of over migratie gaat

De Verenigde Staten: verdeelde en twijfelende supermacht

Samenleving & politiek, Internationaal, Globalisering, NGO, Ontwikkelingswerk, Overheid, Samenleven, Geschiedenis, Europa, Afrika, Amerika, Media

Militair en economisch blijft de VS een supermacht, maar politiek en cultureel is de Amerikaanse invloed tanend. President Trump keert de Europese bondgenoten steeds vaker de rug toe en heeft geen zin in internationaal leiderschap. Intern raakt de Amerikaanse samenleving dieper verdeeld door raciale tegenstellingen en door een bitse cultuurstrijd. Van baken van democratie en behoeder van de wereldorde is de VS veranderd in een wispelturige, woelige en weerbarstige bondgenoot.

VRT-journalist Bert De Vroey belicht die veranderingen in een lezing over Amerika in tijden van Trump. De focus kan variëren volgens voorkeur van de organisator (te bespreken).
- De Amerikaanse verkiezingen in 2020: wordt Donald Trump herkozen?
- Einde van de Pax Americana: met Trump verandert Amerika’s rol in de wereld
- De kleuren van Amerika: migratie en diversiteit zorgen voor toenemende spanningen in de VS

Migratie en asiel: people on the move

Samenleving & politiek, België, Europa, Internationaal, Globalisering, Diversiteit, NGO, Ontwikkelingswerk, Overheid, Samenleven, Geschiedenis, België, Europa, Afrika, Midden-Oosten, Media

De vluchtelingencrisis van 2015 bracht een schokgolf teweeg in Europa. Anti-migratiepartijen wonnen snel aan invloed en stemmen en dwongen de regeringen tot een aanscherping van het beleid. De asielcrisis volgde bovendien op een periode waarin migratie al sterk ter discussie stond, vooral dan als het om moslimmigranten ging.
VRT-journalist Bert De Vroey blikt terug op de grote migratiegolven van de voorbije 120 jaar, in België en in Europa, en plaatst zo de recente gebeurtenissen in perspectief. Hij belicht het belang en de effecten van de verschillende migratiekanalen als arbeid, gezinshereniging en asiel. En hij bekijkt hoe westerse regeringen hun migratiebeleid intussen bijsturen en verstrengen.

No testimonial yet. Be the first!
Schrijf een getuigenis
Voertalen
Nederlands