Annelies Beck

Moderator Speaker
The translation in English is not available.

Annelies Beck (1973) zette in 1997 haar eerste stappen in de journalistiek, bij Studio.Ket, het allereerste jeugdjournaal van Ketnet. Sinds die beginjaren is ze uitgegroeid tot een vaste waarde van de VRT-actualiteitsprogramma’s. Eerst maakte ze binnenlandse en buitenlandse reportages voor Terzake. Met de jaren is ze meer en meer presentatiewerk gaan doen, zowel voor televisie (De Zevende Dag, Terzake) als voor Radio 1 (De Ochtend, Vandaag). Die dubbele inslag ligt Annelies wel. ‘Ik hou zowel van verhalen maken als van live-interviews.’ Actuele dossiers nauwgezet uitvlooien en dan zo helder en duidelijk mogelijk overbrengen aan anderen, daar is het haar om te doen in de journalistiek. Tegenwoordig is ze anker van Terzake, het duidingsmagazine op Canvas.

Journalistiek virus

Het virus voor de journalistiek kreeg Annelies mee in haar jonge jaren. Ze volgde les aan een van de eerste Freinetscholen van Vlaanderen. De schooltijd bleek een vruchtbare bodem voor haar latere beroepskeuze: haar nieuwsgierigheid werd er aangescherpt en ze leerde er discussiëren. Oprechte belangstelling en verbale finesse zijn nu nog altijd haar waarmerk.
In De Standaard (8 oktober 2011) zei Annelies ooit over die jeugdjaren: ‘Het was bij momenten redelijk tumultueus, er heeft zich menige zitstaking voorgedaan. Praatrondes behoorden tot de dagelijkse rituelen, we gingen mensen interviewen, deden inkopen op de markt en maakten krantjes met een stencilmachine. Ik heb een ernstig vermoeden dat ik het virus voor de journalistiek daar heb opgelopen. (…) Ik heb van thuis uit meegekregen dat er veel kan, als je duidelijke keuzes maakt en ervoor gaat. Om mij heen heb ik veel energie en overtuiging gezien.’

Liefde voor literatuur

Annelies groeide op in een gezin waar ook veel aandacht was voor literatuur en boeken. Haar moeder, Majo De Saedeleer, leidde jarenlang het Centrum voor Jeugdliteratuur en de Stichting Lezen. Wie literatuur zegt, zegt geschreven woord. ‘Ik legde veel mappen aan van onderwerpen die me interesseerden. Later hield ik krantenknipsels bij. Ik las veel en schreef graag. Ik schreef ook brieven aan pennenvrienden, lange epistels van zeven tot acht pagina's. Met vrienden die veraf wonen doe ik dat nog steeds. Een brief is iets moois, iets persoonlijks, daar ga je voor zitten. Het zijn odes aan de vriendschap.’

Over het Kanaal

Haar liefde voor de literatuur is zo groot dat ze zelf gaat schrijven. In 2011 verschijnt een kortverhaal van haar hand in 20 onder 40. Nieuwe verhalen van de beste jonge schrijvers. In datzelfde jaar verschijnt haar eerste roman. Over het Kanaal is het verhaal van haar overgrootvader die bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog naar Glasgow vlucht. In een lezing (zie verder) gaat ze dieper in op het verhaal van deze oorlogsvluchtelingen maar ook op de ‘making of’ van de roman.

Brazilië onder de huid

Op haar achttiende verblijft ze voor een uitwisselingsproject een jaar in Brazilië. ‘Dat land is onder mijn huid gekropen. Na mijn geschiedenisopleiding ben ik in Londen Brazilian Studies gaan studeren, omdat ik er meer vanop een afstand wilde naar kijken. Het land verwarde me. Ik had er een complexe emotionele band mee. Wat wil je, de inwoners hebben zichzelf lang afgevraagd wat het betekende om Braziliaan te zijn. Eerst dacht men dat verblanken de oplossing was. Dan etnieën mixen. Het land heeft zich altijd uitgeleefd in fantastische toekomstvisioenen. Nu is er de economische boom. Hoe zullen ze die vormgeven? Hoe zullen ze dat lappendeken aan elkaar weven?’ In een boeiende lezing trekt Annelies met u door dit fascinerende land.

Presentatrice

Annelies Beck vergast u niet alleen op twee boeiende lezingen. Ze is ook een gewaardeerd moderator en presentator (in het Nederlands of Engels). Door haar werk voor radio en televisie kan ze bogen op een ruime ervaring en een brede voorkennis. De voorbije vijftien jaar heeft ze in de studio een indrukwekkende reeks gasten aan de gesprekstafel gehad.
Ze paart een grote nieuwsgierigheid en oprechte interesse aan een ruime achtergrondkennis. Haar professionalisme is een garantie voor een boeiende en feilloze gespreksavond. In het verleden leidde ze al een groot aantal debatten (met nationale en internationale) gasten in goede banen.

‘Over het Kanaal’: het verhaal van een geschiedenis en de geschiedenis van een verhaal

Society, Politics, Belgium, Europe, Diversity, Authorities, Society, History, Europe, Travel

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog sloegen anderhalf miljoen Belgen op de vlucht. Een van hen was August Keppens, de overgrootvader van Annelies Beck, die als vluchteling vier jaar in Glasgow in Schotland verbleef. Annelies kreeg flarden van dit verhaal te horen van haar oma, die zich herinnerde hoe haar vader na de oorlog Engelse liedjes zong tijdens het scheren.
Annelies raakte gefascineerd door het lot van die Belgische vluchtelingen in Glasgow. Als historica trok ze in haar vrije tijd op onderzoek uit, aanvankelijk om haar oma te kunnen vertellen hoe het haar vader daar was vergaan. Het was pas toen Annelies op een bijzonder document stootte dat ze besefte dat de belevenissen van de Belgen in Schotland stof boden voor een roman. Over het Kanaal verscheen in 2011 en werd zeer goed onthaald.
Aan de hand van haar eigen onderzoek doet Annelies in woord en beeld het verhaal van de Belgische vluchtelingen in Glasgow. Ze waren ver van huis, werden eerst warm onthaald, maar naarmate de oorlog langer duurde, sloeg de stemming om en ontstonden er spanningen binnen de Belgische gemeenschap en tussen de Belgen en hun Schotse gastheren. Annelies doet ook uit de doeken hoe en waarom het historisch onderzoek in Glasgow haar inspireerde tot een roman. Een lezing waarin vanuit een persoonlijk verhaal een beeld ontstaat van een gemeenschap op de vlucht, en over de kracht van verhakkelde herinneringen op het kruispunt tussen waarheid en verdichting.
Geïllustreerd met foto’s, filmfragmenten en kaarten.

Brazilië: Fata morgana of Eldorado?

Society, Politics, International, Globalisation, Climate, Environment & Energy, Diversity, NGO, Development

Annelies Beck heeft een ongelofelijk sterke band met Brazilië. Die liefde voor het land begon twintig jaar geleden toen ze gedurende een jaar in een gastfamilie verbleef als uitwisselingsstudent.
Brazilië werkte zich de afgelopen tien jaar internationaal in de kijker met fenomenale groeicijfers, een vrouwelijke president, succesvolle sociale programma’s en sportieve wereldevenementen als het WK Voetbal (2014) en de organisatie van de Olympische Spelen (2016).

Na de rellen van 2013 en de slinkende economische vooruitzichten is het ‘land van de toekomst’, zoals Stefan Zweig het omschreef, al wat van zijn glans verloren. Niettemin blijft Brazilië een land waar velen een paradijselijk beeld van hebben – niet het minst de Brazilianen zelf. Het Latijns-Amerikaanse land slaagt er keer op keer in zich een geweldige toekomst te dromen.
Aan de hand van een persoonlijk verhaal in woord en beeld neemt Annelies u mee doorheen de geschiedenis van dit in alle opzichten zo weelderige land, waar tegelijk nog altijd een gigantische kloof gaapt tussen rijk en arm.
Deze lezing is opgebouwd rond het verhaal van wat er met haar gastfamilie de laatste decennia is gebeurd. Zo schetst Annelies een indringende kijk in de Braziliaanse samenleving, voorbij de clichés van samba, voetbal en criminaliteit.
Tijdens de lezing toont Annelies foto’s en filmfragmenten en laat ze muziek horen.

No testimonial yet. Be the first!
Write a testimonial
Languages of the keynote
English, French, Dutch